EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Të dhëna për qarkun Vlorë

  1. Fakte nga Historia e Qarkut
  2. Adresa e Këshillit të Qarkut
  3. Përshkrim i Përgjithshëm i të drejtave të fëmijëve në Qark
  4. Strategjia Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve
  5. Adresa e Observatorit
  6. Detyrat e Observatorit
  7. Adresa e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve (CRU/NjDF)
  8. Detyrat e "Njësia për të drejtat e fëmijëve (NJDF)" në Këshillin e Qarkut
  9. Detyrat e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve

1. Fakte nga Historia e Qarkut

Qarku i Vlorës ka një sipërfaqe prej 2.706 km², kufiri detar 244 km. Ai përfshin rrethin e Delvinës(348 km/2), rrethin e Sarandës(749 km/2) dhe rrethin e Vlorës(1609 km/2). Qendra e Qarkut të Vlorës ndodhet në qytetin e Vlorës. Qarku i Vlorës kufizohet në veri me Qarkun e Fierit, në lindje Qarkun e Gjirokastrës, në jug me Greqinë dhe në jugperëndim deri në perëndim me Detin Adriatik dhe Detin Jon gjatë bregdetit. Popullsia e Qarkut të Vlorës (2010) është 374168 banorë dhe dendësi 138.2 banor/km2.

Vlora në lashtësi njihej me emrin Aulona. Gjurmët më të hershme i takojnë shek. VI p.e.s.. Ali Pashë Tepelena e pushtoi më 1812. Vlora ishte kryeqyteti i parë i Shqipërisë së pavarur. Më 28 nëntor 1912 Kuvendi Kombëtar shpalli këtu Pavarësinë në Sarajet e Vlorajve dhe formoi qeverinë me kryeministër Ismail Qemal Bej Vlorën.

Saranda,qyteti i dytë më i madh i Qarkut të Vlorës, është një nga joshjet më të mëdha turistike të Rivierës shqiptare. Ajo ndodhet vetëm 2 milje detare larg Korfuzit dhe pranë saj gjenden mbetjet e qytetit antik të Butrintit, i shpallur nga UNESCO-ja si Trashëgimi Botërore. Delvina është vetëm 16 km në verilindje të Sarandës. Pranë qytetit ndodhet një kështjellë mesjetare, kurse në jugperëndim të Delvinës gjenden gërmadhat e qytetit antik të Phenice-Finiqi i sotëm, i cili është deklaruar Park Arkeologjik më 2005.

Lart

2. Adresa e Këshillit të Qarkut

Këshilli i Qarkut Vlorë , Sheshi "4 Heronjtë", Vlorë
e-Mail: [email protected]

Lart

3. Përshkrim i Përgjithshëm i të drejtave të fëmijëve në Qark

Në qarkun e Vlorës mbizotërojnë moshat e reja. Fëmijët e moshës 0-18 vjeç përbëjnë 25 % të popullsisë së përgjithshme të qarkut (374,168 ) (Burimi “Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile”, Ministria e Brendshme, viti 2010).
Ndjehet një frymë e re në përgjithësi nëpër institucione për marrjen në konsideratë të problemeve të fëmijëve ky në institucionet e ndryshme shtetërore diskutohet për problemet e fëmijëve. Kjo tregon për rritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve vendore në drejtim të njohjes së të drejtave të fëmijëve. Ne vitin 2010 Njësia për të Drejtat e Fëmijëve është ngritur  pranë strukturave të këshillit të qarkut Vlorë.  Në Bashkinë Vlorë dhe Sarandë  ne vitin 2010 janë ngritur Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës. Gjatë vitit 2011 nga Këshilli i Qarkut Vlorë u ngrit një rrjet monitoruesish me 26 përfaqësues në secilën bashki dhe komunë të qarkut.
Shkollat janë pajisur me kabinete informatike por duhet të  theksojmë se në shumicën e shkollave ato nuk janë funksionalë për shkak te keq përdorimit,e për shkak te vjedhjes se pajisjeve.

Edhe pse përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe që kanë fëmijë të moshës 0-18 vjeç është e vogël në rang qarku (rreth 2 %) , probleme ekonomike ka mjaftueshëm. Familje me probleme ekonomike janë  më të shumta në qytetet e mëdha si Vlora dhe Saranda.
Fëmijët rom janë përqendruar kryesisht ne  Komunën e Novoselës, Shushicës dhe Bashkinë Delvinë, Por një fenomen që është shumë i përhapur është ardhja e familjeve rome nga Korça dhe Elbasani çdo pranverë, të cilat  stacionohen me familjet e tyre në rrugët e qytetit te Vlorës dhe Sarandës kryesisht  dhe përdorin fëmijët e tyre për të lypur në rrugët e qytetit. Në të gjithë qarkun e Vlorës ka vetëm 3 qendra që ofrojnë shërbime për fëmijët jetim ose fëmijë që jetojnë në kushte ekstrem varfërie apo në mungesë të njërit prej prindërve.  Këto institucione janë:
- Shtëpia e foshnjës në Vlorë;
- Qendra e zhvillimit të aftësisë së kufizuar në bashkinë Vlorë dhe
- Shtëpia e fëmijës Sarandë, - e cila shërben dhe si qendër ditore.  

Ka një ndërgjegjësim nga të gjitha komunat dhe bashkitë e qarkut për respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për fëmijë.

Lart

4. Strategjia Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve

Strategjia dhe plani i veprimit për fëmijë 2011-2013 Qarku Vlorë, është e vetmja strategji rajonale për të drejtat e fëmijëve në Qarkun e Vlorës.

Lart

5. Adresa e Observatorit:

Person kontakti : Jonida Rustemaj
Observatori për të drejtat e fëmijëve Vlorë
Sheshi “ 4 Heronjtë” , Këshillli i Qarkut Vlorë , Kati 3-të.

Lart

6. Detyrat e Observatorit:

Observatori për të drejtat e fëmijëve është strukturë e shoqërisë civile e ngritur ne qarkun e Vlorës në vitin 2010,  e cila ka për qëllim mbledhjen e informacionit nga të gjitha institucionet shtetërore dhe vendore dhe studimin e situatës së realizimit të të drejtave të fëmijëve në nivel rajonal dhe kombëtar. Detyrat mw kryesore tw Observatorit, janë:

 

Lart

7. Adresa e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve (CRU/NjDF)

Person kontakti  : Zhulieta Kume
Njësia për të drejtat e fëmijëve Vlorë
Këshilli i Qarkut Vlorë , Sheshi “ 4 Heronjtë”
e-Mail: [email protected]

Lart

8. Detyrat e “Njësia për të drejtat e fëmijëve (NJDF)” në Këshillin e Qarkut

 

9. Detyrat e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve:

 

Lart

Punoi: Jonida Rustemaj,
Eksperte e Observatorit Vlorë