EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Vlorës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Novosele

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,436
16,585
8,209
16,683
16,773
6,872
17,049
17,270
17,229
17,279
 
4,797
4,463
2,147
4,634
4,521
4,670
4,378
4,344
4,496
4,409
 
29%
27%
26%
28%
27%
68%
26%
25.15%
26.1%
25.5%
 
3,595
3,595
2,362
3,595
3,595
4,149
4,312
4,560
4,669
4,780
310
291
325
 
1,079
1,042
1,008
 
318
301
322
 
0
3
22
23
 
0%
0.08%
2%
2.3%
 
31
34
34
24
 
24
0.60%
0.8%
0.7%
0.5%
 
0.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shushice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,350
9,440
3,981
9,482
9,506
9,502
9,627
9,726
9,698
9,755
 
2,688
2,511
1,028
2,606
2,519
2,603
2,443
2,417
2,497
2,474
 
29%
27%
26%
27%
26%
27%
25%
24.85%
25.7%
25.4%
 
2,521
2,521
1,112
2,521
2,521
2,549
2,608
2,693
2,748
2,851
135
142
142
 
531
555
541
 
136
132
128
 
0
103
82
51
 
68
0%
2.46%
11.2%
14.4%
 
16.2%
2
2
3
3
 
4
0.10%
0.1%
0.1%
0.1%
 
0.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
18,369
18,424
7,621
18,497
18,607
18,651
18,739
18,914
18,852
18,929
 
5,132
4,691
2,049
4,854
4,670
4,674
4,384
4,208
4,330
4,266
 
28%
25%
27%
26%
25%
25%
23%
22.25%
23%
22.5%
 
4,384
4,384
2,105
4,384
4,384
4,770
4,842
5,013
5,073
5,199
318
374
298
 
1,130
1,104
1,067
 
0
0
0
 
17
11
5
3
 
3
0.58%
0.16%
0.2%
0.2%
 
0%
24
35
37
44
 
27
0.50%
0.7%
0.8%
0.9%
 
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Vlorë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
135,291
135,032
79,513
135,428
136,801
137,163
138,401
140,058
142,876
143,972
 
34,427
31,003
20,896
32,003
30,903
31,201
28,844
27,827
29,507
29,376
 
25%
23%
26%
24%
23%
23%
21%
19.87%
20.7%
20.4%
 
32,974
32,974
21,877
32,974
32,974
40,759
41,676
44,561
46,370
47,648
4,485
2,319
1,595
 
11,298
10,790
10,520
 
5,103
5,072
5,415
 
490
480
445
491
 
430
2.76%
1.07%
3.6%
3.1%
 
2.7%
323
310
324
303
 
243
0.90%
1%
1%
1%
 
0.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Selenicë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,004
6,955
2,235
6,940
6,912
6,884
6,845
6,712
6,547
6,713
 
1,879
1,711
591
1,743
1,639
1,551
1,441
1,279
1,276
1,418
 
27%
25%
26%
25%
24%
23%
21%
19.06%
19.5%
21.1%
 
1,500
1,500
640
1,500
1,500
2,069
2,090
2,217
2,206
2,233
70
65
79
 
319
307
305
 
132
145
132
 
114
109
106
115
 
52
19.44%
4.53%
20.8%
22.4%
 
3.3%
11
10
11
11
 
4
0.60%
0.6%
0.6%
0.7%
 
0.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Armen

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,797
6,823
2,965
6,828
6,822
6,775
6,813
6,821
6,616
6,657
 
211
1,841
841
1,898
1,843
1,833
1,699
1,649
1,653
1,633
 
3%
27%
28%
28%
27%
27%
255
24.18%
25%
24.5%
 
1,637
1,637
813
1,637
1,637
1,742
1,759
1,854
1,831
1,879
141
152
144
 
496
456
419
 
58
63
78
 
27
19
34
13
 
2
3.59%
0.67%
7.9%
3.6%
 
0.1%
12
8
6
6
 
3
0.60%
0.4%
0.3%
0.3%
 
0.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vllahine

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,092
7,257
3,111
7,265
7,250
7,231
7,206
7,238
6,861
6,879
 
2,117
2,042
915
2,108
2,026
2,042
1,892
1,832
1,809
1,784
 
30%
28%
29%
29%
28%
28%
26%
25.31%
26.4%
25.9%
 
1,700
1,700
857
1,700
1,700
1,986
1,998
2,068
1,984
2,056
126
119
124
 
593
598
561
 
143
163
172
 
64
0
44
111
 
111
7.11%
0%
13.7%
28.9%
 
29.7%
27
42
10
10
 
14
1.30%
2.1%
0.5%
0.5%
 
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kote

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,594
6,498
3,516
6,510
6,664
6,700
6,731
6,690
6,540
6,546
 
1,819
1,603
951
1,687
1,671
1,724
1,593
1,563
1,581
1,595
 
28%
25%
27%
26%
25%
26%
24%
23.36%
24.2%
24.4%
 
1,460
1,460
948
1,460
1,460
1,702
1,727
1,802
1,790
1,827
133
104
102
 
536
536
491
 
198
195
190
 
36
0
17
29
 
33
3.70%
0%
2.1%
3.5%
 
15
16
16
15
 
20
0.80%
1%
0.9%
0.9%
 
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sevaster

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,251
3,240
1,720
3,228
3,219
3,204
3,216
3,220
3,036
3,044
 
960
901
529
942
898
928
863
835
834
822
 
30%
28%
31%
29%
28%
29%
27%
25.93%
27.5%
27%
 
758
758
448
758
758
811
833
876
839
842
56
65
64
 
272
266
251
 
76
74
73
 
41
5
11
9
 
11.49%
0.53%
9.1%
6.2%
 
18
16
16
13
 
4
1.80%
1.8%
1.7%
1.4%
 
0.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Brataj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,035
5,004
2,849
4,989
4,999
4,965
4,931
4,913
4,697
4,672
 
1,496
1,369
808
1,403
1,363
1,349
1,261
1,204
1,186
1,160
 
30%
27%
28%
28%
27%
27%
26%
24.51%
25.3%
24.8%
 
1,286
1,286
740
1,286
1,286
1,235
1,269
1,328
1,314
1,353
139
122
118
 
377
415
377
 
178
178
160
 
0
0
27
27
 
24
0%
0%
3.5%
4%
 
2.8%
4
5
9
10
 
8
0.30%
0.4%
0.6%
0.7%
 
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Orikum

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,373
11,509
5,503
11,565
11,655
11,736
11,855
11,966
11,919
11,940
 
3,296
3,090
1,509
3,209
3,129
3,215
3,044
2,938
3,030
2,981
 
29%
27%
27%
28%
27%
27%
26%
24.55%
25.4%
25%
 
6,430
6,430
1,498
6,430
6,430
3,051
3,185
3,402
3,506
3,584
231
204
228
 
823
810
773
 
256
262
295
 
6
2
4
8
 
9
0.52%
0.02%
0.2%
0.7%
 
0.5%
24
25
16
16
 
17
0.70%
0.8%
0.5%
0.5%
 
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hore Vranisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,100
4,079
2,080
4,075
4,072
4,015
3,972
3,926
3,742
3,697
 
1,142
1,061
484
1,095
1,063
1,052
980
924
923
885
 
28%
26%
23%
27%
26%
26%
25%
23.54%
24.7%
23.9%
 
4,350
4,350
599
4,350
4,350
1,124
1,139
1,170
1,182
1,205
37
53
50
 
246
217
199
 
76
75
94
 
49
49
24
24
 
30
20.29%
0.9%
16.4%
16.5%
 
8.5%
9
4
7
7
 
4
0.80%
0.4%
0.6%
0.7%
 
0.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Himarë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,381
13,249
2,822
13,230
13,291
13,312
13,352
13,486
13,487
13,570
 
2,602
2,393
562
2,460
2,323
2,328
2,170
2,011
2,064
2,007
 
19%
18%
20%
19%
17%
17%
16%
14.91%
15.3%
14.8%
 
3,351
3,351
849
3,351
3,993
3,665
3,679
3,786
3,815
3,892
69
79
92
 
397
406
420
 
92
90
86
 
8
7
11
14
 
5
0.62%
0.12%
0.9%
0.9%
 
0.2%
9
11
8
8
 
4
0.40%
0.4%
0.3%
0.3%
 
0.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lukove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,541
9,616
2,916
9,625
9,673
9,705
9,861
9,892
9,818
9,743
 
2,083
1,941
603
2,009
1,939
2,000
1,888
1,782
1,824
1,763
 
22%
20%
21%
21%
20%
21%
19%
18.01%
18.6%
18.1%
 
2,448
2,448
893
2,448
2,448
2,977
3,050
3,164
3,205
3,244
83
96
112
 
267
277
276
 
58
52
58
 
0
2
0
0
 
0%
0.04%
0.9%
0%
 
12
12
21
23
 
12
0.60%
0.6%
1%
1.2%
 
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vergo

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,041
4,051
1,844
4,075
4,050
4,012
4,005
3,915
3,798
3,747
 
1,075
1,011
418
1,041
995
980
918
855
849
802
 
27%
25%
23%
26%
25%
24%
23%
21.84%
22.4%
21.4%
 
970
970
518
970
970
1,187
1,199
1,242
1,225
1,207
56
56
58
 
194
194
172
 
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0
0%
0%
0%
0%
 
6
9
10
14
 
16
0.50%
0.8%
1%
1.4%
 
1.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Delvinë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
14,306
14,218
5,754
14,198
14,131
14,045
14,098
14,548
14,357
14,318
 
3,538
3,193
1,491
3,278
3,105
3,074
2,868
2,763
2,805
2,712
 
25%
22%
26%
23%
22%
22%
20%
18.99%
19.5%
18.9%
 
4,358
4,358
1,645
4,358
4,358
4,326
4,418
4,825
4,864
4,940
263
263
271
 
949
939
884
 
233
233
281
 
122
123
145
87
 
95
4.60%
1.86%
7.6%
7.8%
 
5.1%
39
49
56
56
 
40
1.10%
1.5%
1.7%
1.8%
 
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Sarandë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
40,405
40,736
17,233
40,879
41,173
41,415
41,794
45,776
46,307
46,647
 
9,496
8,751
4,651
9,050
8,687
8,805
8,223
8,418
8,765
8,563
 
24%
21%
27%
22%
21%
21%
20%
18.39%
18.9%
18.4%
 
10,833
10,833
4,883
10,833
10,833
12,690
13,007
15,185
15,597
15,956
797
862
909
 
2,858
2,955
2,976
 
1,097
1,072
1,150
 
82
65
90
107
 
81
1.39%
0.37%
6.2%
5.9%
 
3.6%
132
120
146
147
 
138
1.40%
1.4%
1.6%
1.7%
 
1.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Finiq

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,747
6,780
1,333
6,766
6,782
6,771
6,750
6.300
6,286
6,281
 
1,605
1,454
342
1,483
1,426
1,377
1,270
1.057
1,075
1,027
 
24%
21%
26%
22%
21%
20%
19%
16.78%
17.1%
16.4%
 
1,784
1,784
404
1,784
1,784
1,863
1,876
1,851
1,849
1,887
89
89
90
 
151
151
153
 
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0%
0%
0%
0%
 
10
13
13
13
 
12
0.60%
0.9%
0.9%
0.9%
 
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Mesopotan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,297
6,364
2,786
6,377
6,464
6,458
6,493
6,519
6,518
6,549
 
1,349
1,247
360
1,283
1,218
1,190
1,092
1,001
1,022
975
 
21%
20%
13%
20%
19%
18%
17%
15.36%
15.7%
14.9%
 
1,720
1,720
840
1,720
1,720
1,834
1,845
1,912
1,974
2,021
29
29
23
 
63
63
83
 
55
55
152
 
0
0
0
0
 
0%
0%
0%
0%
 
7
7
5
5
 
4
0.50%
0.6%
0.4%
0.4%
 
0.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dhiver

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,809
6,589
1,396
6,552
6,534
6,507
6,456
6,377
6,343
6,289
 
1,312
1,164
120
1,182
1,114
1,067
981
863
879
820
 
19%
18%
9%
18%
17%
16%
15%
13.53%
13.9%
13%
 
1,635
1,635
492
1,635
1,635
1,833
1,824
1,836
1,854
1,864
23
33
28
 
42
36
45
 
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0%
0%
0%
0%
 
12
12
8
9
 
5
0.90%
1%
0.7%
0.8%
 
0.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Xare

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,528
7,564
4,263
7,549
7,596
7,592
7,611
7,596
7,586
7,594
 
1,915
1,749
1,051
1,776
1,696
1,658
1,537
1,397
1,440
1,391
 
25%
23%
25%
24%
22%
22%
20%
18.39%
19%
18.3%
 
1,700
1,700
1,168
1,700
1,700
2,141
2,188
2,289
2,309
2,351
92
84
65
 
270
264
272
 
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0%
0%
0%
0%
 
23
19
18
20
 
21
1.20%
1.1%
1%
1.2%
 
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Markat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,102
3,072
1,859
3,047
3,079
3,059
3,051
3,030
2,982
3,029
 
809
731
417
736
703
694
649
608
622
631
 
26%
24%
22%
24%
23%
23%
21%
20.07%
20.9%
20.8%
 
797
797
578
797
797
858
875
925
915
951
24
30
29
 
204
191
184
 
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0%
0%
0%
0%
 
4
5
7
6
 
8
0.50%
0.6%
1%
0.9%
 
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Konispol

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,067
3,071
2,123
3,063
3,077
3,071
3,078
3,098
3,096
3,083
 
787
731
573
755
727
715
674
671
696
680
 
26%
24%
27%
25%
24%
23%
22%
21.66%
22.5%
22.1%
 
749
749
613
750
750
870
883
946
952
964
86
88
75
 
274
267
248
 
103
93
100
 
1
1
2
3
 
1
0.47%
0.13%
1.4%
0.8%
 
0%
6
5
5
4
 
4
0.70%
0.6%
0.7%
0.6%
 
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Livadhja

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,437
10,417
1,165
10,432
 
10,423
10,470
10,445
10,399
 
2,154
1,959
166
2,011
 
1,752
1,613
1,643
1,539
 
21%
19%
14%
19%
 
17%
15.41%
15.7%
14.8%
 
2,445
399
2,445
2,445
 
2,787
2,887
2,900
2,928
17
 
103
 
91
 
0
 
0.00%
 
10
13
 
15
0.50%
 
 
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Aliko

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,667
8,818
3,849
8,820
 
8,905
5,793
5,748
5,739
 
1,787
1,675
919
1,735
 
1,469
842
855
796
 
21%
19%
24%
20%
 
16%
14.53%
14.9%
13.9%
 
2,126
1,109
2,126
2,126
 
2,518
1,759
1,777
1,788
41
 
153
 
 
0
 
0.00%
 
12
13
 
15
0.70%
 
1.0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ksamil

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,148
9,220
2,994
9,216
9,240
9,215
9,201
9,211
9,118
9,137
 
2,686
2,545
971
2,598
2,538
2,511
2,394
2,283
2,297
2,220
 
29%
28%
32%
28%
27%
27%
26%
24.79%
25.2%
24.3%
 
2,462
2,462
811
2,462
2,462
2,841
2,844
2,934
2,928
2,952
146
132
151
 
470
494
495
 
122
119
139
 
17
19
17
17
 
38
1.77%
0.49%
1.3%
1.1%
 
0.1%
14
15
15
16
 
20
0.50%
0.6%
0.6%
0.6%
 
0.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Kjo faqe u rifreskua më 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.