EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Tiranës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Kryevidh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,863
8,975
4,662
9,038
9,088
9,160
9,260
9,384
9,427
9,536
 
2,802
2,596
1,353
2,702
2,624
2,705
2,552
2,564
2,668
2,696
 
32%
29%
29%
30%
29%
30%
28%
27.32%
28.3%
28.3%
 
2,261
2,284
1,349
2,298
2,262
2,319
2,349
2,407
2,439
nuk ka info
136
 
158
158
143
nuk ka info
 
571
571
528
nuk ka info
0
 
0
0
17
17
4
4
1
 
0.82%
0.3%
0.6%
0.558%
0.283%
 
37
38
39
35
38
38
1.30%
1.4%
1.4%
1.3%
1.4%
1.49%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gose

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,096
8,199
4,120
8,273
8,524
8,588
8,594
8,724
8,757
8,783
 
2,437
2,285
1,248
2,409
2,394
2,440
2,039
2,310
2,385
2,412
 
30%
28%
30%
29%
28%
28%
24%
26.48%
27.2%
27.5%
 
2,017
2,038
1,160
1,908
2,400
1,997
2,081
2,160
2,204
nuk ka info
90
156
156
160
nuk ka info
534
534
516
nuk ka info
84
232
232
223
6
0
0
42
42
 
2%
0%
2.4%
3.102%
 
24
14
28
29
29
29
1%
0.6%
1.2%
1.2%
1.18%
1.26%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Rrogozhinë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,437
13,258
7,049
13,290
13,238
13,570
13,427
13,651
13,867
14,148
 
3,988
3,437
2,034
3,576
3,433
3,582
3,350
3,296
3,457
3,639
 
30%
26%
29%
27%
26%
26%
25%
24.14%
24.9%
25.7%
 
3,090
3,100
1,825
3,100
3,100
4,144
3,844
4,266
4,302
nuk ka info
178
 
172
172
164
nuk ka info
 
1,049
1,049
985
nuk ka info
538
 
423
423
400
255
255
512
240
170
293
28.26%
4.2%
31.2%
50.924%
6.86%
31
31
20
22
24
24
0.90%
1.2%
0.6%
0.6%
0.72%
0.78%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Synej

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,596
10,623
5,034
10,603
10,627
10,984
11,468
11,745
11,856
12,040
 
3,244
2,869
1,431
2,893
2,740
3,466
3,285
3,377
3,519
3,598
 
31%
27%
28%
27%
26%
32%
29%
28.75%
29.7%
29.9%
 
2,340
2,365
1,516
2,388
2,353
2,410
2,479
2,649
2,719
nuk ka info
61
 
170
170
160
nuk ka info
 
643
643
608
nuk ka info
128
 
131
131
157
10
12
23
26
12
 
2.22%
0.3%
3.4%
3.884%
3%
 
33
37
47
31
32
32
1%
1.3%
1.6%
1.1%
0.92%
0.97%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Kavajë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
39,288
39,478
20,192
39,672
39,983
40,245
40,690
41,540
41,584
41,695
 
11,017
10,096
5,353
10,499
10,117
10,386
9,714
9,608
9,991
9,779
 
28%
26%
27%
26%
25%
26%
24%

23.13%

24%
23.5%
 
10,803
10,898
5,736
10,974
11,040
11,154
11,447
12,744
12,856
nuk ka info
656
 
607
607
539
nuk ka info
 
2,300
2,300
2,126
nuk ka info
1,437
 
1,615
1,615
1,341
1,330
1,330
0
1,058
1,036
105
0%
8.4%
0%
75.505%
71%
 
89
94
96
73
73
73
0.80%
0.9%
0.9%
0.7%
0.7%
0.75%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Luz i Vogel

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,169
10,255
4,735
10,373
10,420
10,506
10,666
10,892
10,992
11,158
 
3,301
3,066
1,346
3,219
3,106
3,239
3,044
3,034
3,154
3,173
 
32%
30%
28%
31%
30%
31%
29%
27.86%
28.7%
28.4%
 
2,400
2,428
1,391
2,456
2,441
2,457
2,517
2,623
2,673
nuk ka info
60
 
157
157
150
nuk ka info
 
541
541
516
nuk ka info
 
240
240
207
7
8
10
10
10
 
0.87%
0.2%
0.9%
0.971%
0.701%
 
23
23
23
27
27
27
0.70%
0.8%
0.7%
0.9%
0.83%
0.89%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lekaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,112
9,159
5,126
9,233
9,271
9,288
9,422
9,506
9,539
9,722
 
2,875
2,578
1,502
2,702
2,591
2,698
2,576
2,597
2,690
2,785
 
32%
28%
29%
29%
28%
29%
27%
27.32%
28.2%
28.6%
 
2,130
2,230
1,438
2,620
2,635
2,204
2,265
2,256
2,289
nuk ka info
136
 
160
160
155
nuk ka info
 
580
580
511
nuk ka info
 
0
0
14
12
20
11
5
 
1.01%
0.3%
2.3%
2.133%
2%
 
36
36
27
24
22
22
1.20%
1.4%
1%
0.9%
0.81%
0.85%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sinaballaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,191
 
 
nuk ka info
367
 
 
nuk ka info
31%
 
 
406
406
325
406
406
 
nuk ka info
14
 
23
23
22
nuk ka info
 
134
134
112
nuk ka info
11
 
0
0
89
94
90
102
130
 
nuk ka info
12.8%
 
4
11
3
1
2
2
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Golem

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,022
12,226
6,994
12,335
12,434
12,542
12,670
12,986
13,142
13,386
 
3,896
3,659
2,141
3,805
3,719
3,832
3,625
3,574
3,726
3,763
 
32%
30%
31%
31%
30%
31%
29%
27.52%
28.4%
28.1%
 
2,730
2,731
1,962
2,780
2,858
2,899
2,976
3,170
3,309
nuk ka info
211
 
228
228
218
nuk ka info
 
981
981
934
nuk ka info
248
 
237
237
222
11
12
17
15
12
 
0.95%
0.4%
1.6%
1.266%
 
26
27
36
31
30
30
0.70%
0.7%
0.9%
0.8%
0.78%
0.83%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Helmes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,836
4,979
3,139
4,984
5,023
5,039
5,138
5,208
5,261
5,318
 
1,515
1,439
967
1,491
1,461
1,543
1,474
1,475
1,549
1,558
 
31%
29%
31%
30%
29%
31%
29%
28.32%
29.4%
29.3%
 
1,203
1,222
859
1,227
1,174
1,177
1,202
1,250
1,274
nuk ka info
127
 
112
112
105
nuk ka info
 
523
523
473
nuk ka info
 
0
0
14
16
13
13
 
2.57%
0.8%
1.2%
1.121%
 
16
17
19
14
14
14
1.10%
1.2%
1.3%
1%
0.91%
0.95%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ndroq

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,121
9,182
5,035
9,182
9,198
9,159
9,220
9,269
9,356
9,702
 
2,737
2,551
1,339
2,629
2,529
2,545
2,398
2,274
2,350
2,640
 
30%
28%
27%
29%
27%
28%
26%
24.53%
25.1%
27.2%
 
1,967
2,159
1,381
2,046
2,175
2,190
9,220
2,571
2,664
nuk ka info
73
 
201
201
200
nuk ka info
 
742
742
737
nuk ka info
324
 
308
308
279
180
129
126
103
 
12.41%
3.7%
10.3%
10.515%
 
11
12
13
14
14
14
0.40%
0.5%
0.5%
0.6%
0.55%
0.58%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Peze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,647
5,699
6,272
5,724
5,755
5,759
5,800
5,832
5,855
5,890
 
1,692
1,600
2,015
1,658
1,609
1,650
1,561
1,500
1,559
1,552
 
30%
28%
32%
29%
28%
29%
27%
25.72%
26.6%
26.3%
 
1,400
1,400
1,638
1,430
1,430
1,440
5,800
1,658
1,688
nuk ka info
218
 
102
102
113
nuk ka info
 
659
659
635
nuk ka info
270
 
75
75
69
50
50
6
58
 
17.82%
1.7%
35%
16.241%
 
3
3
0
10
10
10
0.20%
0.2%
0%
0.6 %
0.6%
0.64%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Baldushk

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,239
5,312
4,576
5,317
5,345
5,351
5,360
5,371
5,329
5,375
 
1,553
1,431
1,354
1,486
1,424
1,450
1,359
1,307
1,341
1,344
 
30%
27%
30%
28%
27%
27%
25%
24.33%
25.2%
25%
 
1,038
1,040
1,180
1,040
1,040
1,321
1,388
1,587
1,623
nuk ka info
 
75
76
nuk ka info
 
625
625
579
nuk ka info
 
193
193
188
66
69
69
65
65
 
7.35%
3.6%
16.2%
10.239%
14%
 
3
14
13
13
13
13
0.20%
1%
0.9%
0.9%
0.89%
0.96%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Vorë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
18,590
18,968
10,901
19,136
19,220
19,363
20,193
20,548
20,501
20,866
 
5,508
5,173
3,299
5,432
5,236
5,571
5,246
5,262
5,459
5,552
 
30%
27%
30%
28%
27%
29%
26%
25.61%
26.6%
26.6%
 
5,457
5,465
2,855
5,452
5,416
5,458
5,776
6,122
6,205
nuk ka info
470
 
485
485
468
nuk ka info
 
1,895
1,895
1,807
nuk ka info
870
 
790
790
712
62
71
64
68
47
331
0%
1%
0%
0%
3%
9.4%
48
56
66
82
98
 
0.90%
1.1%
1.2%
1.6%
1.76%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Preze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,661
6,711
4,727
6,740
6,822
6,839
6,898
7,021
7,001
7,069
 
2,029
1,891
1,420
1,968
1,932
1,954
1,830
1,836
1,881
1,895
 
30%
28%
30%
29%
28%
29%
27%
26.15%
26.9%
26.8%
 
1,788
1,781
1,251
1,781
1,781
1,870
1,898
2,040
2,056
nuk ka info
100
 
159
159
155
nuk ka info
 
555
555
535
nuk ka info
100
 
95
95
86
9
9
7
6
 
1.12%
0.3%
0.9%
0.756%
 
8
9
0
0
0
0
0.40%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Berxulle

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,525
9,618
9,883
9,727
9,745
9,936
9,850
10,499
10,878
11,160
 
3,202
2,835
3,387
2,963
2,817
3,039
1,506
2,880
3,086
3,188
 
34%
29%
34%
30%
29%
31%
26%
27.43%
28.4%
28.6%
 
2,300
2,302
2,442
2,505
2,520
2,556
1,641
3,012
3,087
nuk ka info
187
 
265
265
269
nuk ka info
 
1,462
1,462
1,392
nuk ka info
326
 
257
257
262
15
15
20
14
14
 
3.40%
0.5%
3.5%
2.146%
1%
 
27
28
24
28
32
 
0.80%
1%
0.8%
1%
1.05%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kashar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
21,531
22,165
43,353
22,530
23,025
23,460
24,309
26,304
37,373
39,631
 
7,042
6,704
12,373
6,980
6,851
7,196
6,781
7,203
10,002
10,500
 
33%
30%
29%
31%
30%
31%
28%
27.38%
26.8%
26.5%
 
5,590
5,747
11,445
5,868
6,002
6,186
6,662
11,285
12,229
nuk ka info
 
645
645
603
nuk ka info
 
2,858
2,858
2,819
nuk ka info
 
1,298
1,298
1,067
116
150
177
181
166
 
7.18%
1.6%
13.4%
13.535%
14%
 
74
88
0
100
100
100
1.10%
1.3%
0%
1.5%
1.39%
1.47%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Kamëz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
79,663
81,686
66,841
82,805
84,672
85,053
85,790
87,695
89,089
90,089
 
27,362
26,121
23,696
27,183
26,967
27,521
25,945
25,717
26,964
26,714
 
34%
32%
35%
33%
32%
32%
30%
29.33%
30.3%
29.7%
 
20,528
20,528
16,128
21,000
23,000
21,966
22,405
23,546
23,754
nuk ka info
 
1,765
1,765
1,765
nuk ka info
 
11,135
11,135
11,125
nuk ka info
 
4,089
4,089
4,089
1,242
1,246
1,800
3,238
1,978
8.77%
2.7%
19.2%
41.432%
18.67%
484
518
498
575
585
1.80%
2%
1.8%
2.1%
2.12%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Paskuqan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
39,472
39,593
37,349
39,782
39,940
40,375
41,630
43,162
44,954
45,656
 
13,188
12,495
13,187
12,971
12,706
13,365
12,624
12,660
13,604
13,600
 
33%
32%
35%
33%
32%
33%
30%
29.33%
30.3%
29.8%
 
871
10,958
9,103
10,968
10,852
10,975
41,630
12,601
12,706
nuk ka info
979
 
1,081
1,081
1,081
nuk ka info
 
5,245
5,245
5,245
nuk ka info
1,257
 
1,371
1,371
1,371
715
616
576
0
 
22%
2.1%
29.9%
0%
 
305
374
408
421
421
421
2.30%
3%
3.1%
3.3%
3.15%
3.33%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vaqarr

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,055
9,153
9,106
9,230
9,327
9,591
9,696
9,990
10,423
10,522
 
2,900
2,729
2,985
2,844
2,774
2,938
2,774
2,839
3,006
3,008
 
32%
30%
33%
31%
30%
31%
29%
28.42%
28.8%
28.6%
 
36
2,206
2,275
2,088
2,133
2,392
2,409
2,849
2,927
nuk ka info
220
 
184
184
186
nuk ka info
 
1,041
1,041
997
nuk ka info
233
 
180
180
187
25
20
25
28
31
 
5.65%
0.5%
3.2%
3.813%
3%
 
31
41
31
34
34
34
1.10%
1.5%
1.1%
1.2%
1.15%
1.23%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Tiranë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
618,781
622,190
418,495
626,445
634,409
641,834
652,348
670,904
671,010
680,043
 
144,822
132,957
98,690
138,548
134,718
140,848
131,931
133,838
138,867
140,622
 
23%
21%
24%
22%
21%
22%
20%
19.95%
20.7%
20.7%
 
49,053
85,377
111,825
37,920
56,700
208,356
216,125
236,654
243,431
nuk ka info
 
9,498
9,498
9,540
nuk ka info
 
49,651
49,651
nuk ka info
 
19,627
19,627
19,912
2,699
1507
1,188
1,195
877
 
1.99%
1.1%
1.5%
1.454%
0.823%
 
1,517
1728
1,645
1,728
1,758
1,758
1%
1.3%
1.2%
1.3%
1.25%
1.33%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Farke

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,611
11,889
22,633
11,984
12,204
12,365
12,869
13,768
17,894
19,209
 
3,850
3,654
6,720
3,764
3,663
3,930
3,711
3,848
5,035
5,336
 
33%
31%
30%
31%
30%
32%
29%
27.95%
28.1%
27.8%
 
3,001
3,099
5,890
3,190
3,433
3,219
3,437
5,250
5,770
nuk ka info
261
 
359
359
354
nuk ka info
 
1,047
1,047
1,001
nuk ka info
318
 
259
259
263
11
7
20
32
35
 
0.49%
0.1%
0%
0%
 
30
25
19
19
19
19
0.80%
0.7%
0.5%
0.5%
0.48%
0.51%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Petrele

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,402
6,441
5,542
6,428
6,464
6,495
6,555
6,615
6,587
6,770
 
1,964
1,809
1,748
1,867
1,800
1,861
1,743
1,664
1,696
1,828
 
31%
28%
32%
29%
28%
29%
27%
25.15%
25.7%
27%
 
1,515
1,570
1,368
1,605
1,605
1,682
6,555
1,878
1,898
nuk ka info
115
 
192
192
197
nuk ka info
 
701
701
682
nuk ka info
200
 
362
362
305
45
47
65
51
24
 
6.73%
1.3%
8.2%
4.701%
 
18
24
22
23
40
40
0.90%
1.3%
1.2%
1.3%
2.15%
2.29%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Berzhite

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,752
5,813
4,973
5,793
5,781
5,815
10,108
5,906
5,891
5,905
 
1,731
1,612
1,513
1,649
1,589
1,602
2,878
1,462
1,509
1,472
 
30%
28%
30%
28%
27%
28%
28%
24.75%
25.6%
24.9%
 
1,470
1,580
1,203
202
1,490
1,574
2,663
1,826
1,888
nuk ka info
 
120
120
118
nuk ka info
 
671
671
636
nuk ka info
 
169
169
167
38
38
38
140
123
 
0%
0%
0%
0%
16%
 
10
10
0
10
10
10
0.60%
0.6%
0%
0.6%
0.62%
0.66%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Krrabe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,064
3,092
2,343
3,100
3,106
3,097
3,108
3,100
3,062
3,051
 
956
878
733
908
868
879
832
800
798
772
 
31%
28%
31%
29%
28%
28%
27%
25.81%
26.1%
25.3%
 
912
924
583
934
944
949
977
1,062
1,091
nuk ka info
25
 
85
85
93
nuk ka info
 
352
352
336
nuk ka info
40
 
120
120
111
116
133
140
210
 
28.74%
7.9%
45.3%
48.842%
 
11
11
7
7
7
7
1.10%
1.2%
0.8%
0.8%
0.79%
0.84%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zall-Herr

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,639
10,743
9,389
10,806
10,807
10,934
11,410
11,725
11,973
12,063
 
3,758
3,531
3,405
3,648
3,492
3,750
3,527
2,552
3,770
3,712
 
35%
33%
36%
34%
32%
34%
31%
30.29%
31.5%
30.8%
 
2,339
2,500
2,245
2,500
2,500
2,780
3,074
3,480
3,543
nuk ka info
20
 
222
222
222
nuk ka info
 
1,703
1,703
1,703
nuk ka info
150
 
221
221
221
1
1
1
90
 
0.05%
0%
0.1%
0.054%
 
38
42
0
44
44
44
1%
1.2%
0%
1.3%
1.17%
1.25%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dajt

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,940
12,360
20,139
12,701
13,339
13,764
14,432
16,026
21,218
22,371
 
3,830
3,564
6,231
3,770
3,784
4,151
3,898
4,322
5,726
6,119
 
32%
29%
31%
30%
28%
30%
27%
26.97%
27%
27.4%
 
2,578
2,578
5,154
2,588
2,993
3,586
3,935
6,365
6,737
nuk ka info
223
 
373
373
344
nuk ka info
 
1,848
1,848
1,868
nuk ka info
 
156
156
149
98
98
118
98
98
 
2.85%
2.5%
3.2%
3.147%
 
56
56
56
56
56
56
1.50%
1.6%
1.5%
1.5%
1.35%
1.44%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zallbastar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,500
5,537
3,380
5,538
5,536
5,544
5,568
5,587
5,337
5,306
 
1,887
1,751
1,145
1,801
1,718
1,770
1,659
1,619
1,583
1,562
 
34%
32%
34%
33%
31%
32%
30%
28.98%
29.7%
29.4%
 
1,662
1,684
768
484
555
1,681
1,732
1,840
1,847
nuk ka info
 
31
31
50
nuk ka info
 
628
628
587
nuk ka info
 
139
139
138
164
167
167
178
178
 
9.50%
5.8%
20.2%
20.655%
 
50
49
50
50
50
50
2.60%
2.8%
2.8%
2.9%
2.82%
3.01%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shengjergj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,768
2,797
2,186
2,792
2,788
2,779
2,749
2,736
2,594
2,565
 
787
730
628
754
728
715
675
662
630
605
 
28%
26%
29%
27%
26%
26%
25%
24.2%
24.3%
23.6%
 
2,997
1,170
516
1,027
2,815
945
953
984
989
nuk ka info
 
57
57
54
nuk ka info
 
255
255
253
nuk ka info
 
95
95
78
137
141
179
133
 
35.18%
6.2%
46.3%
47.778%
 
11
11
11
11
11
11
1.40%
1.5%
1.5%
1.5%
1.54%
1.63%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua më 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësi Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.