EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Durrësit

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Cudhi

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,302
3,202
1,812
3,170
3,146
3,145
3,099
3,004
2,988
 
1,119
1,014
620
1,030
970
968
903
862
872
848
 
34%
32%
34%
32%
31%
28.7%
27.82%
29%
28.4%
 
943
943
426
6,292
138
936
973
976
987
22
49
 
413
410
 
0
 
102
62
85
91
22.36%
23%
25.9%
38.4%
22
22
28
28
23
23
1.90%
2.2%
0.8%
2.9%
2.37%
2.54%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Krujë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
24,688
16,206
11,721
16,209
16,264
16,286
16,342
16,168
16,345
 
8,088
4,019
3,261
4,127
3,944
3,907
3,619
3,458
3,578
3,642
 
33%
25%
28%
25%
24%
22.2%
21.16%
22.1%
22.3%
 
6,292
4,267
3,169
4,267
4,267
4,663
5,001
5,057
5,129
545
372
 
 
3,729
1,632
 
 
1,113
 
 
145
176
215
176
268
3.78%
8%
7.9%
5.9%
2.84%
139
110
118
113
113
113
1.70%
2.7%
2%
2.9%
2.89%
3.12%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Koder Thumane

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
15,393
15,592
12,335
15,680
15,784
16,031
16,253
16,416
16,563
 
4,925
4,633
4,055
4,815
4,663
4,758
4,479
4,378
4,591
4,601
 
32%
30%
33%
31%
30%
27.9%
26.94%
28%
27.8%
 
3,967
3,967
3,118
3,967
3,967
4,167
4,386
4,467
4,572
206
193
 
1,889
1,777
 
304
 
26
26
29
29
2.03%
2%
2.3%
2.7%
59
55
59
61
69
69
1.20%
1.2%
2.7%
1.3%
1.45%
1.54%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ishem

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,579
8,700
5,001
8,762
8,826
8,924
8,953
8,851
9,175
 
2,891
2,729
1,611
2,825
2,729
2,731
2,574
2,396
2,429
2,663
 
34%
31%
32%
32%
31%
28.8%
26.76%
27.4%
29%
 
2,251
2,254
1,342
2,310
2,371
2,326
2,448
2,447
2,496
194
184
119
892
845
803
143
135
142
26
16
11
13
2.35%
3%
1.6%
0.7%
18
17
21
21
21
21
0.60%
0.6%
2%
0.8%
0.76%
0.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Nikel

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,772
9,895
9,518
9,902
9,947
10,061
10,219
10,685
10,795
 
3,466
3,199
3,368
3,283
3,170
3,183
2,989
2,859
3,097
3,086
 
35%
32%
35%
33%
32%
29.7%
27.98%
29%
28.6%
 
2,180
2,121
2,294
2,143
2,143
2,467
2,653
2,858
2,929
109
139
 
1,546
1,479
 
63
 
18
10%
13
12
1.43%
3%
3.6%
3.7%
49
49
46
46
46
46
1.40%
1.5%
1.2%
1.5%
1.44%
1.53%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Fushë Krujë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
24,688
24,966
18,477
25,139
25,338
25,789
26,277
26,853
27,076
 
8,088
7,576
6,018
7,838
7,604
7,732
7,250
7,148
7,563
7,534
 
33%
30%
33%
31%
30%
28.1%
27.2%
28.2%
27.8%
 
6,292
6,292
4,608
6,292
6,292
6,718
7,223
7,569
7,704
545
571
 
3,729
3,634
 
1,113
 
145
141
71
177
3.78%
4%
2.7%
6.7%
139
146
157
169
148
148
1.70%
1.9%
0.7 %
2.2%
1.91%
2.04%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bubq

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,191
8,259
5,951
8,303
8,341
8,452
8,617
8,730
8,805
 
2,430
2,274
1,722
2,346
2,253
2,285
2,152
2,147
2,254
2,248
 
30%
28%
29%
28%
27%
25.5%
24.92%
25.8%
25.5%
 
1,903
1,906
1,541
1,906
1,906
2,216
2,385
2,442
2,495
177
187
895
833
248
1
1
1
1
nuk ka info
0
0.2%
0.3%
22
16
17
19
23
23
0.90%
0.7%
1.3 %
0.8%
1%
1.07%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Manëz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,028
11,176
6,652
11,267
11,392
11,581
11,768
11,948
12,152
 
3,488
3,304
2,128
3,449
3,342
3,469
3,245
3,172
3,344
3,442
 
32%
30%
32%
31%
29%
28.0%
26.95%
28%
28.3%
 
2,453
2,490
1,764
2,490
2,490
2,958
3,114
3,213
3,242
171
158
203
1,086
886
964
355
388
375
30
10
15
15
2.53%
3%
1.5%
1.5%
31
33
32
33
33
33
0.90%
1%
1.3%
1%
0.95%
1.01%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Sukth

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
25,481
25,860
15,966
26,110
26,342
27,442
28,324
28,909
29,228
 
8,211
7,743
5,372
8,067
7,873
8,384
7,934
8,048
8,469
8,402
 
32%
30%
34%
31%
30%
28.9%
28.41%
29.3%
28.7%
 
6,570
6,570
4,104
6,570
6,570
7,160
7,539
7,777
7,969
355
293
370
2,972
2,906
2941
614
668
678
nuk ka info
16
17
16
nuk ka info
1%
0.7%
0.8%
57
67
106
85
75
75
0.70%
0.9%
0.8%
1.1%
0.89%
0.94%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Katund i Ri

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
15,254
15,376
10,161
15,424
15,470
15,790
16,039
16,158
16,245
 
4,970
4,558
3,367
4,696
4,503
4,650
4,380
4,324
4,526
4,462
 
33%
30%
33%
30%
29%
27.7%
26.96%
28%
27.5%
 
4,487
6,576
2,597
4,576
4,576
4,242
4,448
4,524
4,601
202
469
175
1,935
1,877
1834
241
257
235
12
9
7
15
1.06%
2%
1.5%
1.5%
56
56
60
63
50
50
1.10%
1.2%
0.9 %
1.4%
1.07%
1.14%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Maminas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,943
6,998
4,463
6,995
7,073
7,130
7,177
7,242
7,926
 
1,858
1,667
1,186
1,697
1,630
1,586
1,488
1,412
1,489
2,111
 
27%
24%
27%
24%
23%
20.9%
19.67%
20.6%
26.6%
 
1,620
1,620
1,304
1,675
1,675
1,954
2,071
2,115
2,146
108
97
98
564
524
517
182
180
173
8
6
8
5
1.68%
1%
1.4%
1.4%
11
9
10
13
13
13
0.60%
0.5%
0.7%
0.8%
0.81%
0.87%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Durrës

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
202,563
203,917
113,249
204,670
206,339
210,481
216,522
219,797
222,570
 
53,502
49,332
29,892
50,855
49,182
50,581
47,408
47,467
49,970
50,107
 
26%
24%
26%
25%
24%
22.5%
21.92%
22.7%
22.5%
 
50,043
50,543
31,094
50,953
62,624
64,499
68,401
70,257
71,747
2,238
2,307
2,424
17,851
17,369
17,244
6,169
9,130
9,084
208
208
178
178
237
1.28%
2%
1.5%
1.5%
0.83%
856
923
1,012
1,126
1,138
1,138
1.60%
1.9%
0.9%
2.3%
2.2%
2.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rashbull

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
27,732
28,053
24,081
28,327
28,772
29,625
31,007
33,488
34,054
 
8,923
8,355
7,609
8,714
8,546
8,925
8,436
8,638
9,576
9,633
 
32%
30%
32%
31%
30%
28.5%
27.86%
28.6%
28.3%
 
6,950
6,980
6,310
7,110
7,140
7,692
8,310
9,049
9,258
242
337
282
3,147
3,036
3,029
168
245
222
8
5
13
13
0.31%
0.24%
0.7%
0.7%
84
81
74
99
99
99
0.90%
1%
0.6%
1.2%
1.1%
1.17%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Xhafzotaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
17,381
17,644
12,381
17,752
17,862
18,309
18,543
18,891
19,197
 
5,420
5,104
3,678
5,289
5,187
5,360
5,075
4,919
4,173
5,238
 
31%
29%
30%
30%
29%
27.7%
26.53%
27.4%
27.3%
 
4,116
4,149
3,405
4,191
4,444
4,886
5,108
5,197
5,262
223
213
147
1,355
1,101
1,244
171
0
0
19
13
6
11
1.17%
1%
0.7%
0.6%
41
39
40
40
38
38
0.70%
0.8%
1.9%
0.8%
0.7%
0.75%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Shijak

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,921
12,961
7,568
13,008
13,068
13,224
13,326
13,258
13,294
 
3,387
3,073
1,910
3,179
3,044
3,107
2,893
2,832
2,955
2,937
 
26%
24%
25%
24%
23%
21.9%
21.25%
22.3%
22.1%
 
4,401
4,425
2,152
4,430
4,430
3,712
3,902
3,952
4,000
268
266
267
1,134
1,082
1,025
246
516
479
108
110
117
122
79
14.82%
17%
16.2%
17.1%
1.78%
48
53
61
69
69
69
1.40%
1.7%
0.9%
2.3%
2.2%
2.38%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjepalaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,751
5,798
3,449
5,800
5,871
5,872
6,027
6,066
6,301
 
1,726
1,572
1,012
1,601
1,522
1,543
1,425
1,484
1,546
1,719
 
30%
27%
29%
28%
26%
24.3%
24.62%
25.5%
27.3%
 
1,438
1,438
963
1,438
1,438
1,519
1,604
1,650
1,684
120
123
125
612
565
531
80
0
0
27
14
13
34
2.75%
3%
3.4%
4.4%
13
15
15
15
15
15
0.70%
0.9%
2.4%
1%
0.97%
1.05%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

 

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësi Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.