EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në qarkun përkatës për të shfaqur treguesit në rang qarku.

Treguesit për qarkun Shkodër

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
33
33
33
33
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
332,483
328,607
215,347
329,099
331,173
331,910
107,586
337,550
338,100
342,898
 
94,728
82,886
64,302
85,615
82,457
83,498
77,780
75,284
78,177
80,278
 
28%
25%
30%
26%
25%
25%
72%
22.30%
23.1%
23.4%
 
96,563
95,601
55,576
95,102
95,169
110,431
101,695
102,377
104,327
 
14% (1,075,456,597 ALL) 
nuk ka info 
 
 
 
23% (1,791,204,000 ALL) 
nuk ka info 
 
 
 
4% (334,218,000 ALL) 
6,117,893
 
 
 
1% (59,081,300 ALL) 
2,889,296
 
 
 
ALL            7,731,380,000
nuk ka info 
 
 
4,301
4,329
4,924
4,765
 
4,315
31,364
29,972
31,375
29,578
 
27,226
8,893
8,878
12,399
7,764
 
11,263
7,958
8,155
7,839
7,864
6,574
4,804
20.49%
25.1%
24%
17.6%
10%
15.6%
1,891
808
1,680
1,708
1,709
1,709
2%
1.5%
2%
2.1%
2.0%
2.2%
80
12
6
6
101
67
86
0
0
0
836
 
nuk ka info
       
0.25%
0.28%
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)


Treguesit për qarkun Kukës

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
27
27
27
27
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
109,732
107,756
85,292
107,911
108,897
108,738
109,087
108,900
107,883
110,026
 
37,933
33,037
31,905
33,922
32,563
32,429
30,086
28,154
28,997
30,155
 
35%
31%
37%
31%
30%
30%
28%
25.85%
26.9%
27.4%
 
26,386
26,535
18,795
 
22,701
29,915
30,838
31,984
32,011
32,666
 
nuk ka info 
 
   
 
37% (570,857,918 ALL) 
nuk ka info 
1.421.519.930
   
 
21% (330,926,473 ALL) 
nuk ka info 
 
   
 
42% (640,572,701 ALL) 
nuk ka info 
 
   
ALL 1,542,357,092
nuk ka info 
 
   
3,185
3,025
3,026
2,910
2,910
2,910
17,620
16,692
15,811
14,948
13,736
13,736
4,810
4,858
5,901
5,287
3,953
3,953
6,074
7,186
7,611
7,445
5,836
6,873
46.56%
63%
71.9%
66.0%
17%
 
781
1,743
734
753
738
738
2.10%
1.4%
2.2%
2.3%
2.3%
2.5%
-
0
0
0
43
 
-
   
nuk ka info
       
0.54%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Lezhë

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
21
21
21
21
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
212,853
213,960
134,027
214,432
215,889
216,382
217,641
220,103
220,840
223,640
 
64,485
58,833
40,959
60,536
58,064
58,744
54,956
53,403
55,517
56,203
 
30%
27%
31%
28%
27%
27%
25%
24.26%
25.1%
25.1%
 
55,404
55,899
34,562
56,741
59,638
60,615
64,429
65,620
67,117
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
ALL 131,048,000
nuk ka info 
   
4,205
4,219
4,532
4,465
 
4,295
20,795
20,906
20,136
19,296
 
16,832
7,554
7,583
7,734
6711
 
4,741
5,814
4,519
4,152
3,938
3,208
2,697
22.08%
22.36%
20.63%
19.6%
8%
14.59%
1,060
3,423
867
799
778
783
1.60%
0.9%
1.4%
1.4%
1.3%
1.4%
-
53
0
3
3
362
23
nuk ka info
       
nuk ka info
0.4%
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Dibër

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
35
35
35
35
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
180,507
179,108
137,047
179,039
159,929
178,374
178,382
177,460
174,665
175,694
 
60,356
53,809
46,828
55,293
52,720
52,533
49,056
46,307
47,325
47,412
 
33%
30%
34%
31%
33%
29%
28%
26.09%
27.1%
27%
 
48,394
48,291
33,204
47,466
49,241
50,019
51,561
51,696
52,616
nuk ka info 
37,333,234
  
39,350,477.00
   
nuk ka info 
1,207,295,000
  
1,270,188,000
   
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
124,266,959
      
127,417,034
   
4,238
4,168
4,114
4,043
4,343
4,343
24,041
23,725
2,2405
21,200
20,312
20,312
7,381
7,486
7,308
6,251
6,148
6,148
9,099
8,453
8,027
8,531
7,388
7,661
41.3%
63%
69.3%
74.8%
30%
54.10%
1,525
2,437
1,506
1,449
1,405
1,405
2.50%
2%
2.7%
2.7%
2.7%
2.9%
-
-
nuk ka info
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Durrës

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16
16
16
16
   
 
2
2
2
2
 
2
2
 
411,194
414,603
262,785
416,518
419,835
423,112
428,142
438,493
446,464
452,714
 
118,873
110,152
76,809
113,811
110,162
113,169
106,250
105,544
111,432
112,673
 
29%
27%
29%
27%
26%
27%
25%
24.07%
25%
24.9%
 
103,881
106,541
70,191
116,471
118,499
122,115
129,566
133,550
136,221
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
ALL 177,221,000
 
nuk ka info 
   
5,576
5,958
5,916
5,914
   
41,703
39,956
39,568
38,247
   
10,772
15,551
10,443
   
910
823
799
908
423
584
2.22%
3%
2.4%
2.7%
1%
1.31%
1,610
326
1,856
2,000
1,973
1,973
1.40%
1%
1.6%
1.8%
1.7%
1.9%
28
14
18
18
 
16
-
0
13
13
 
69
nuk ka info
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Tiranë

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
29
29
29
29
   
 
2
2
2
2
 
2
2
 
997,380
1,006,101
749,365
1,013,561
1,026,091
1,037,435
1,148,642
1,085,694
1,110,750
1,129,029
 
265,873
246,041
203,610
256,119
249,435
260,626
244,807
247,080
262,005
265,424
 
27%
24%
27%
25%
24%
25%
21%
22.76%
23.6%
23.5%
 
135,882
183,770
196,811
117,151
311,887
110,431
346,231
360,135
370,198
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info
19,521
15,953
17,842
17,842
17,704
nuk ka info
101,255
81,340
90,929
90,929
nuk ka info
41,243
28,354
32,682
32,204
7,542
6,270
5,475
7,409
0
2,707
4.60%
6.8%
6.5%
10.6%
0%
3.71%
3,049
1,961
3,201
3,512
3,521
2,806
1.10%
2%
1.2%
1.4%
1.4%
1.1%
89
46
34
34
95
74
118
41
13
13
3,470
107
nuk ka info
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Elbasan

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
51
51
51
51
   
 
4
4
4
4
 
4
4
 
423,757
431,105
295,827
432,429
434,865
311,147
439,214
442,637
442,636
445,844
 
128,387
117,853
86,782
121,692
117,167
118,884
111,214
117,228
110,985
110,641
 
30%
27%
29%
28%
27%
38%
25%
24.22%
25.1%
24.8%
 
117,552
124,854
78,372
117,397
85,606
125,070
132,806
136,639
140,010
nuk ka info 
21,984,452
   
nuk ka info 
296,516
   
nuk ka info 
16,212,300
   
nuk ka info 
5,613,799
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
5,213
nuk ka info
9,039
9,212
   
41,124
nuk ka info
41,341
39,022
   
14,104
nuk ka info
15,246
12,259
   
10,117
9,177
8,758
8,964
764
9,780
18.04%
20.6%
20.6%
20.0%
2%
18.2%
2,490
1,240
2,456
2,752
2,590
2,670
1.90%
2.4%
2%
2.3%
2.2%
2.4%
-
0
0
0
135
83
12
13
13
382
44
29
       
nuk ka info
0
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Fier

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
42
42
42
42
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
487,621
488,330
310,331
489,457
492,990
493,916
497,724
501,792
502,277
507,458
 
135,330
122,011
85,926
126,092
122,082
123,402
115,105
111,432
115,512
116,895
 
28%
25%
28%
26%
25%
25%
23%
22.21%
23%
23%
 
137,511
122,991
87,605
126,595
135,572
138,576
144,574
147,671
150,844
nuk ka info 
134,164,000
   
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
0
   
nuk ka info 
0
   
ALL 1,106,338
0
   
nuk ka info
9,364
9,610
 
9,894
9,790
26,332
nuk ka info
42,096
40,512
 
42,466
36,922
nuk ka info
15,873
13,738
 
15,644
12,983
2,889
2,053
2,388
2,356
1,075
780
4.92%
5.22%
4.82%
4.8%
1%
 
2,442
796
2,253
2,147
1,929
1,929
1.80%
1.6%
1.8%
1.8%
1.6%
1.7%
-
2
   
-
1
   
nuk ka info
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Berat

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
25
25
25
25
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
231,683
231,132
141,944
230,807
231,187
230,908
231,607
231,095
228,755
230,213
 
63,342
57,137
38,365
58,621
56,251
56,541
52,861
50,395
51,604
51,792
 
27%
25%
27%
25%
24%
24%
23%
21.81%
22.6%
22.5%
 
61,439
68,482
40,594
62,950
63,101
68,749
69,697
73,291
74,149
75,326
 
0.36% (300,000ALL) 
 
nuk ka info 
nuk ka info
   
 
0.5% (415,000 ALL) 
 
nuk ka info 
  
300,000 
   
 
0 ALL 
 
nuk ka info 
 
nuk ka info 
   
 
1.8% (1,500,000ALL) 
 
nuk ka info 
  
340,000 
   
ALL 82,998,000
 
nuk ka info 
ALL 77,134,000
   
4,103
4,663
4,671
4,798
 
4,682
20,379
19,535
18,740
18,000
 
17,261
4,987
6,645
8,837
8,510
 
6,145
nuk ka info
3,006
3,052
3,122
1,644
1,567
nuk ka info
13.95%
14%
15.1%
5%
 
753
668
725
721
697
697
1.20%
1.2%
1.2%
1.3%
1.2%
1.3%
-
 
   
-
   
6
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Korçë

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
37
37
37
37
   
 
4
4
4
4
 
4
4
 
353,267
352,088
220,357
351,399
352,344
351,891
352,277
351,514
349,427
350,728
 
89,967
82,428
55,862
84,588
80,778
80,672
75,248
71,528
73,659
73,038
 
25%
23%
25%
24%
23%
23%
21%
20.35%
21.1%
20.8%
 
103,847
104,765
62,249
104,594
106,301
107,303
111,231
112,180
113,884
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
 
1.421.519.930 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
7,804
7,692
8,200
8,151
7,570
7,570
26,954
26,794
25,897
23,512
23,512
9,575
8,844
11,403
8,324
9,622
9,622
16,388
6,516
6,497
6,463
4,656
5,197
14.33%
13%
18.1%
17.1%
6%
14.0%
1,179
1,519
1,280
1,432
1,234
1,234
1.30%
2.1%
1.5%
1.8%
1.5%
1.6%
15
4
3
3
14
14
6
19
35
35
171
 
3
       
0.31%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Gjirokastër

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
32
32
32
32
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
156,751
154,444
72,176
153,885
153,824
152,837
152,837
151,712
149,473
149,329
 
36,312
32,688
16,619
33,508
32,025
31,591
29,347
27,495
27,888
27,491
 
23%
21%
23%
22%
21%
21%
19%
18.12%
18.7%
18.4%
 
42,269
42,660
20,893
37,230
46,195
46,777
48,571
48,847
49,541
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
 
1.421.519.930 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info 
nuk ka info 
   
nuk ka info
2,530
2,545
   
nuk ka info
8,330
8,112
   
nuk ka info
3,765
2,983
   
1,287
1,390
1,507
1,479
36
912
7%
8%
9.2%
8.8%
0%
5.88%
327
968
354
388
386
392
0.90%
2.8%
1.1%
1.2%
1.2%
1.3%
-
 
13
1
2
2
12
 
nuk ka info
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për qarkun Vlorë

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
26
26
26
26
   
 
3
3
3
3
 
3
3
 
374,168
374,611
175,640
375,319
377,697
378,158
380,463
383,465
384,502
386,208
 
94,952
86,830
45,392
89,579
86,269
86,715
80,707
77,184
79,958
78,729
 
25%
23%
26%
24%
23%
23%
21%
20.13%
20.8%
20.4%
 
99,973
99,973
49,201
100,616
108,292
110,431
117,085
119,676
122,402
 
40% (2,421,743,000 ALL) 
nuk ka info 
   
 
1% (34,648,000ALL) 
nuk ka info 
 
245,155 
   
 
6% (392,341,000 ALL) 
nuk ka info 
   
 
32% (1,950,334,000 ALL) 
nuk ka info 
    
1,353,392.00
   
ALL 6,041,334,000
nuk ka info 
ALL 13,981,841
   
7,996
5,912
6,028
6,047
   
24,095
23,578
22,986
22,360
   
8,524
8,463
9,165
7,451
   
1,074
998
1,086
1,189
948
982
2.47%
3%
4%
4.2%
1%
2.88%
794
2,376
833
813
787
811
0.80%
0.9%
0.9%
0.9%
1.0%
51
23
25
25
111
52
-
0
0
13
 
10
       
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

 

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.