EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Lezhës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Fane

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,767
4,780
2,977
4,751
4,743
4,735
4,753
4,698
4,501
4,475
 
1,578
1,464
1,024
1,491
1,436
1,450
1,367
1,303
1,305
1,277
 
33%
31%
34%
31%
30%
31%
29%
27.74%
29%
28.5%
 
1,378
1,400
626
1,415
1,450
1,362
1,382
1,424
1,403
1,401
48
51
47
67
485
502
496
95
103
98
91
91
345
375
370
270
289
202
58.25%
67.81%
68.18%
69.29%
26.23%
42.43%
28
21
18
20
20
20
1.80%
1.5%
1.2%
1.4%
1.4%
1.5%
 
0.7%
0.53%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Orosh

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,293
3,261
1,899
3,266
3,270
3,239
3,187
3,047
2,967
3,026
 
981
871
542
889
856
824
763
653
652
707
 
30%
27%
29%
27%
26%
25%
24%
21.43%
22%
23.4%
 
998
1,010
465
1,007
1,007
982
1,006
1,024
1,017
1,055
50
48
50
58
1,777
281
280
256
693
54
58
136
294
116
111
166
60
63
70.05%
52.92%
54.52%
45.28%
28%
27.96%
26
25
26
26
15
26
2.70%
2.9%
2.9%
3%
1.7%
3.4%
 
0.2%
0.46%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Selite

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
no data
745
 
 
no data
230
 
 
no data
31%
 
 
602
604
181
604
604
 
no data
28
no data
101
no data
0
135
170
110
81
70
11.17%
 
no data
15
12
12
8
8
no data
 
 
no data
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kacinar

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
no data
1,016
   
 
no data
266
   
 
no data
26%
   
 
590
590
239
590
590
   
no data
 
11
401
 
142
44
 
0
139
139
61
61
 
45
no data
   
no data
25
25
10
10
10
no data
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Rrëshen

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,273
16,058
8,803
16,165
16,258
16,267
16,363
16,369
16,132
16,194
 
4,836
4,204
2,718
4,359
4,192
4,235
3,930
3,778
3,855
3,781
 
30%
26%
31%
27%
26%
26%
24%
23.08%
23.9%
23.3%
 
3,830
3,829
2,279
3,829
3,829
4,623
4,752
5,030
5,031
5,158
394
389
396
232
623
1,759
1,771
1,064
323
699
662
785
448
521
410
520
302
170
26.37%
49.45%
34.73%
35.48%
33.77%
13.21%
125
56
46
40
40
40
2.60%
1.9%
1.6%
1%
1.2%
1.0%
 
0.6%
0.54 %

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kthelle

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,293
5,271
2,209
5,256
5,193
5,157
5,107
5,006
4,875
4,868
 
1,582
1,460
621
1,506
1,427
1,424
1,331
1,273
1,298
1,266
 
30%
28%
28%
29%
27%
28%
26%
25.43%
26.6%
26%
 
914
910
553
910
910
1,481
1,479
1,507
1,519
1,562
92
86
70
12
291
381
367
179
55
51
54
27
117
115
89
87
63
67
46.15%
47.5%
42.91%
40.41%
38.57%
18.27%
17
10
9
11
9
11
1.10%
1.7%
1.4%
0.8%
1.1%
0.8%
 
0.4%
0.25%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ungrej

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,095
3,162
1,587
3,157
3,126
3,111
3,118
3,087
2,927
2,916
 
934
873
467
897
855
861
814
783
770
777
 
30%
28%
29%
28%
27%
28%
26%
25.36%
26.3%
26.6%
 
940
970
368
970
970
964
978
988
956
983
0
0
0
0
488
446
432
112
91
86
84
76
189
189
186
189
112
112
62.90%
17.98%
62.78%
64.76%
41.93%
84.03%
15
15
15
15
15
15
1.60%
1.7%
1.7%
1.8%
1.7%
1.8%
 
0.7%
1.22%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Rubik

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,976
8,003
4,454
7,967
7,957
7,962
7,982
7,971
7,917
7,897
 
2,254
2,063
1,190
2,104
1,995
1,987
1,842
1,747
1,807
1,779
 
28%
26%
27%
26%
25%
25%
23%
21.92%
22.8%
22.5%
 
2,270
2,270
1,152
2,297
2,299
2,318
2,403
2,550
2,589
2,608
112
113
102
80
no data
639
657
381
no data
318
284
236
432
350
395
297
234
132
48.45%
57.15%
60.64%
29.13%
20.43%
16.01
38
38
39
22
21
21
1.70%
1.8%
1.9%
1.1%
1.1%
1.1%
 
0.7%
0.46%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Blinisht

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,505
5,492
3,361
5,470
5,457
5,458
5,493
5,553
5,684
5,770
 
1,555
1,368
896
1,389
1,300
1,295
1,209
1,336
1,391
1,463
 
28%
25%
27%
25%
24%
24%
22%
24.06%
24.5%
25.4%
 
1,346
1,378
921
1,395
1,395
1,486
1,514
1,553
1,559
1,555
90
96
89
99
816
710
717
283
139
127
115
112
169
153
5
5
5
3
16.33%
26.37%
3.35%
3.66%
3.24%
0.4%
17
17
19
19
19
19
1.10%
1.2%
1.4%
1.5%
1.5%
1.6%
 
1.2%
1.07%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dajc

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,921
6,960
3,834
6,992
7,035
7,026
7,077
7,099
7,189
7,233
 
1,960
1,798
1,024
1,867
1,777
1,823
1,706
1,648
1,701
1,656
 
28%
26%
27%
27%
25%
26%
24%
23.21%
23.7%
22.9%
 
1,759
1,820
1,077
1,812
1,812
1,835
1,872
1,979
2,047
2,103
133
133
135
114
865
870
883
404
189
178
180
123
38
37
37
37
37
17
2.45%
9.38%
8.73%
8.82%
8.58%
6.45%
12
10
11
11
7
7
0.60%
0.4%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%
 
0.3%
0.21%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Balldreni i Ri

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,279
10,270
6,142
10,202
10,192
10,123
10,114
10,111
10,251
10,942
 
3,146
2,768
1,988
2,786
2,629
2,520
2,344
2,173
2,279
2,811
 
31%
27%
32%
27%
26%
25%
23%
21.49%
22.2%
25.7%
 
2,198
2,198
1,536
2,159
2,210
2,563
2,611
2,761
2,844
2,956
126
132
139
138
1,282
1,305
1,327
775
259
264
268
218
87
79
86
77
77
57
3.14%
10.02%
11.98%
12.08%
10.94%
13.45%
49
42
33
39
35
34
1.50%
1.5%
1.2%
1.5%
1.4%
1.5%
 
0.7%
0.95%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kallmet i Madh

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,925
6,949
4,118
6,935
6,969
7,027
7,119
7,202
7,280
7,333
 
1,992
1,830
1,122
1,871
1,824
1,922
1,817
1,837
1,926
1,935
 
29%
26%
27%
27%
26%
27%
26%
25.51%
26.5%
26.4%
 
1,603
1,603
1,124
1,603
1,603
1,686
1,727
1,797
1,858
1,895
81
86
81
149
802
727
831
376
108
98
102
70
89
95
93
96
89
53
14.79%
23.91%
20.95%
20.57%
20.97%
7.12%
16
17
15
14
14
14
0.80%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.8%
 
0.1%
0.19%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kolc

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,661
6,718
4,228
6,744
6,794
6,870
6,950
7,111
7,186
7,267
 
2,022
1,885
1,224
1,969
1,924
1,971
1,864
1,880
1,954
1,959
 
30%
28%
29%
29%
28%
29%
27%
26.44%
27.2%
27%
 
1,860
1,860
1,135
1,856
1,856
1,830
1,875
1,972
2,022
2,060
127
122
130
102
321
342
350
344
0
0
0
0
125
53
53
66
68
68
10.68%
16.86%
15.04%
16.5%
14.68%
4.1%
17
17
17
17
11
10
0.80%
0.9%
0.9%
0.9%
0.6%
0.5%
 
0.2%
0.09%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shengjin

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,559
11,642
8,091
11,677
11,757
11,824
11,997
12,239
12,640
12,798
 
3,340
3,075
2,442
3,169
3,026
3,098
2,895
2,832
3,033
3,012
 
29%
26%
30%
27%
26%
26%
24%
23.14%
24%
23.5%
 
2,998
2,999
2,164
3,120
3,120
3,225
3,296
3,473
3,625
3,696
207
212
245
211
327
349
370
796
203
218
222
0
48
47
67
52
39
27
2.09%
13.06%
6.61%
5.46%
9.38%
3.21%
63
59
60
24
26
25
1.90%
1.9%
1.9%
0.8%
0.8%
0.9%
 
0.4%
0.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Lezhë

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
27,614
28,223
15,510
28,501
28,864
29,182
29,570
30,410
30,738
31,429
 
7,871
7,333
4,470
7,610
7,301
7,485
7,000
6,929
7,329
7,512
 
29%
26%
29%
27%
25%
26%
24%
22.79%
23.8%
23.9%
 
7,834
7,972
4,247
8,245
8,386
8,384
8,581
9,257
9,418
9,653
598
586
610
868
3,285
3,370
3,442
3,187
2,200
2,230
2,240
167
520
462
432
414
254
152
13.67%
16.09%
14.99%
17.51%
10.95%
5.89%
126
126
98
98
96
102
1.60%
1.7%
1.3%
1.3%
1.3%
1.5%
 
0.4%
1.41%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zejmen

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,087
9,125
5,660
9,157
9,206
9,233
9,364
9,544
9,616
9,691
 
2,760
2,538
1,715
2,626
2,545
2,635
2,484
2,423
2,510
2,499
 
30%
28%
30%
29%
28%
29%
27%
25.39%
26.1%
25.8%
 
2,342
2,370
1,493
2,457
2,406
2,395
2,464
2,543
2,615
2,666
238
241
250
226
649
669
687
984
254
261
269
205
222
133
93
162
130
117
25.17%
29.11%
22.65%
24.08%
23.45%
21.29%
22
24
26
29
26
25
0.80%
0.9%
1%
1.1%
1%
1.0%
 
0.5%
0.36%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shenkoll

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
15,300
15,457
13,102
15,527
16,201
16,298
15,942
16,330
16,730
16,971
 
4,844
4,481
4,118
4,639
4,486
4,653
4,353
4,323
4,557
4,635
 
32%
29%
31%
30%
28%
29%
27%
26.47%
27.2%
27.3%
 
2,940
2,995
3,121
2,987
2,999
4,555
4,136
4,385
4,596
4,716
255
260
279
293
991
1026
1,056
1,211
316
326
329
287
164
182
182
244
123
108
18.72%
13.61%
13.01%
13.25%
8.84%
5.84%
102
78
75
75
75
75
2.10%
1.7%
1.6%
1.7%
1.6%
1.7%
 
0.2%
0.16%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fushekuqe

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,615
8,651
5,460
8,691
8,685
8,716
8,830
8,922
8,971
9,012
 
2,810
2,541
1,773
2,623
2,492
2,477
2,300
2,216
2,319
2,267
 
33%
29%
32%
30%
29%
28%
26%
24.84%
25.8%
25.2%
 
2,100
2,133
1,364
2,108
2,108
2,140
2,207
2,297
2,350
2,421
152
134
148
176
1,236
1,246
1,264
787
333
328
330
278
41
54
40
40
39
39
3.16%
3.81%
5.27%
5.41%
4.77%
13.08%
37
38
37
37
27
27
1.30%
1.5%
1.4%
1.5%
1.1%
1.2%
 
0.5%
0.38%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Laç

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
29,477
29,437
17,086
29,463
29,509
29,422
29,603
29,845
29,573
29,883
 
8,936
8,004
5,377
8,189
7,791
7,717
7,162
4,682
6,958
7,046
 
30%
27%
31%
28%
26%
26%
24%
15.69%
23.5%
23.6%
 
8,381
8,448
4,458
8,497
8,497
8,414
8,646
9,480
9,559
9,746
707
718
726
773
2,904
2,985
3,020
2,218
1,173
1,180
1,100
1,027
1,353
721
730
765
761
771
43%
18.45%
19.75%
17.43%
14.09%
16.61%
190
184
160
163
176
167
2.10%
2.3%
2%
2.1%
2.3%
2.3%
 
0.3%
0.29%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Milot

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,901
11,941
8,461
11,940
11,908
11,899
12,032
12,119
12,117
12,190
 
3,924
3,631
2,743
3,731
3,583
3,626
3,401
3,282
3,409
3,376
 
33%
30%
32%
31%
30%
30%
28%
27.08%
28.1%
27.7%
 
3,044
3,045
2,118
3,085
3,085
3,192
3,334
3,588
3,665
3,784
257
264
280
356
1,356
1,349
1,360
997
267
253
259
266
439
258
336
119
207
212
11.14%
12.35%
13.79%
18.89%
12.3%
21.51%
60
63
48
52
58
54
1.50%
1.7%
1.3%
1.5%
1.6%
1.6%
 
0.2%
0.25%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Mamurras

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
22,312
22,560
15,284
22,571
22,765
22,833
23,040
23,440
23,546
23,745
 
7,160
6,646
5,009
6,821
6,625
6,741
6,374
6,205
6,464
6,445
 
32%
29%
33%
30%
29%
30%
28%
26.47%
27.5%
27.1%
 
5,477
5,495
3,941
5,600
5,605
6,203
6,352
6,821
6,947
7,099
538
548
550
302
1,896
1,922
1,946
2,140
804
814
820
637
420
270
267
190
185
212
7.99%
15.13%
14.01%
11.77%
11.06%
9.27%
90
88
78
65
70
73
1.30%
1.3%
1.1%
1%
1%
1.1%
 
0.2%
0.11%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Kjo faqe eshte rifreskuar me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.