EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Kukësit

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Margegaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,961
2,981
2,346
2,992
3,013
3,000
3,042
3,049
3,058
3,139
 
869
819
772
851
820
773
750
703
721
790
 
29%
27%
33%
28%
27%
25%
23.06%
23.6%
25.2%
 
897
893
569
895
895
926
961
994
1,013
1,032
62
61
61
51
51
356
380
380
269
269
 
110
87
87
92
92
92
86%
88%
97%
 
17
16
15
23
19
19
2%
1.9%
1.8%
2.8%
2.5%
2.5%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lekbibaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,038
1,979
1,207
1,942
1,927
1,947
1,968
1,864
1,840
1,840
 
692
602
471
607
571
556
545
492
501
497
 
34%
30%
39%
31%
30%
28%
26.39%
27.2%
27%
 
589
589
229
589
589
704
684
669
674
653
15
12
12
15
15
293
269
269
199
199
50
58
58
61
61
182
181
173
162
162
162
73.78%
96%
51.9%
56%
 
18
19
6
6
6
6
2.60%
3.1%
1%
1.1%
1.1%
1.1%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Tropoje Fshat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,488
5,385
4,117
5,363
5,471
5,438
5,449
5,494
5,488
5,531
 
1,682
1,542
1,413
1,591
1,549
1,464
1,393
1,344
1,390
1,380
 
31%
29%
34%
30%
28%
26%
24.46%
25.3%
25%
 
1,786
1,754
925
1,754
684
1,702
1,731
1,784
1,798
1,853
90
71
71
95
95
787
733
733
583
583
122
115
115
124
124
210
424
427
681
591
591
8.13%
48%
50.8%
66%
 
44
28
30
32
32
32
2.60%
1.8%
1.9%
2.1%
2.2%
2.3%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bujan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,047
2,867
2,550
2,842
2,864
2,874
2,864
2,858
2,827
2,864
 
839
744
792
762
726
704
680
653
672
677
 
28%
26%
31%
27%
25%
24%
22.85%
23.8%
23.6%
 
887
889
623
893
882
922
933
964
961
974
64
77
77
74
74
389
218
218
183
183
60
 
180
180
30
20
194
194
71.42%
0%
0
 
20
20
4
4
4
4
2.40%
2.7%
0.5%
0.6 %
0.6%
0.6%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Bajram Curri

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,179
8,209
5,340
8,186
8,232
8,214
8,232
8,214
8,224
8,166
 
2,536
2,251
1,891
2,274
2,145
2,018
1,903
1,703
1,791
1,719
 
31%
27%
35%
28%
26%
23%
20.73%
21.8%
21.1%
 
1,929
1,929
1,384
1,929
97
2,481
2,529
2,642
2,643
2,675
356
316
316
284
284
1,440
1,360
1,360
1,047
1,047
726
755
755
696
696
313
482
433
358
238
238
43.63%
79%
48%
 
62
96
106
76
72
72
2.40%
4.3%
4.7%
3.5%
3.6%
3.8%
0.14%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Llugaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,221
2,191
1,787
2,177
2,175
2,149
2,158
2,157
2,153
2,165
 
664
593
591
606
571
546
519
502
530
532
 
30%
27%
33%
28%
26%
24%
23.27%
24.6%
24.6%
 
787
787
401
715
776
670
687
715
733
753
nuk ka info
38
38
32
32
202
312
312
231
231
84
86
86
70
70
nuk ka info
0
107
91
113
113
nuk ka info
0%
60%
 
15
15
11
11
14
14
2.20%
2.5%
1.8%
1.9%
2.6%
2.7%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fierze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,341
2,386
1,607
2,389
2,526
2,462
2,502
2,465
2,395
2,417
 
726
675
528
697
695
672
670
633
656
660
 
31%
28%
33%
29%
28%
27%
25.68%
27.4%
27.3%
 
744
744
371
756
780
732
760
793
777
804
28
34
34
15
15
370
350
350
292
292
88
102
102
86
86
177
182
193
180
164
164
96.10%
65%
95 %
102%
 
6
10
20
21
18
18
0.80%
1.5%
2.9 %
3%
2.7%
2.7%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bytyc

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,105
2,124
1,563
2,090
2,139
2,094
2,102
2,129
2,142
2,151
 
662
623
551
636
628
594
568
563
588
581
 
31%
29%
35%
30%
29%
27%
26.44%
27.5%
27%
 
563
563
344
563
563
653
667
693
707
721
96
56
56
35
35
285
282
282
257
257
107
95
95
101
101
nuk ka info
0
211
211
270
270
nuk ka info
0%
49.7%
49%
 
9
26
0
0
12
12
1.40%
4.2%
0%
0
2%
2.1%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Golaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,904
7,976
6,187
8,045
8,104
8,095
8,103
8,073
7,989
8,179
 
2,762
2,536
2,350
2,609
2,520
2,396
2,298
2,154
2,190
2,361
 
35%
32%
38%
32%
31%
28%
26.68%
27.4%
28.9%
 
2,086
2,048
1,302
2,048
2,048
2,040
2,068
2,120
2,125
2,141
219
212
212
189
189
1,269
1,148
1,148
992
992
156
176
176
40
40
437
40
652
549
 
63.29%
0%
0%
 
35
34
38
48
44
44
1.3%
1.3%
1.5%
1.9%
1.8%
1.9%
0.07%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Krumë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,767
8,767
6,006
8,782
8,871
8,944
9,063
9,211
9,196
9,300
 
3,338
2,972
2,360
3,028
2,893
2,792
2,748
2,634
2,734
2,699
 
38%
34%
39%
34%
33%
30%
28.6%
29.7%
29%
 
1,564
1,564
1,272
1,571
1,581
2,146
2,213
2,282
2,292
2,349
284
259
259
235
235
1,265
1,213
1,213
1,032
1,032
746
794
794
300
300
536
536
465
485
663
663
61.67%
86%
64.3%
95%
 
57
57
57
57
89
89
2.8%
4.3%
2.5%
2%
3.2%
3.2%
0.05%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fajza

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,160
4,122
3,491
4,139
4,171
4,186
4,226
4,250
4,257
4,290
 
1,600
1,428
1,383
1,459
1,405
1,350
1,304
1,239
1,294
1,283
 
38%
35%
40%
35%
34%
31%
29.15%
30.4%
29.9%
 
900
932
710
949
521
994
1,043
1,110
1,112
1,130
123
105
105
123
123
686
638
638
497
497
nuk ka info
 
340
148
193
303
290
290
nuk ka info
0%
0 %
 
24
16
17
17
17
17
1.5%
1.1%
1.2 %
1.2%
1.3%
1.3%
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Malziu

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,950
3,874
3,072
3,859
3,861
3,828
3,825
3,725
3,581
3,639
 
1,566
1,403
1,294
1,417
1,348
1,279
1,216
1,081
1,087
1,118
 
40%
36%
42%
37%
35%
32%
29.02%
30.4%
30.7%
 
969
975
596
980
960
983
1,022
1,041
1,002
1,025
76
90
90
93
93
701
655
655
495
495
101
111
111
90
90
263
120
170
168
 
75.38%
30%
98%
 
31
29
21
21
24
24
1.90%
2.1%
1.5%
1.6%
1.9%
2%
0.33%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjinaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1106
   
 
nuk ka info
445
   
 
nuk ka info
40%
   
 
328
328
214
328
289
   
21
22
22
22
22
242
224
224
158
158
nuk ka info
   
134
134
134
145
   
nuk ka info
   
35
36
19
43
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Terthore

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,337
3,303
2,959
3,285
3,325
3,318
3,375
3,404
3,375
3,398
 
1,273
1,154
1,124
1,177
1,157
1,098
1,089
1,093
1,136
1,126
 
38%
35%
38%
36%
35%
32%
32.11%
33.7%
33.1%
 
724
720
596
719
728
822
865
892
890
904
117
112
112
105
105
630
597
597
499
499
127
138
138
105
105
nuk ka info
392
123
157
212
212
nuk ka info
74%
53.3%
72%
 
22
18
9
19
20
20
1.70%
1.6%
0.8%
1.6%
1.8%
1.8%
0.56%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Kukës

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
23,686
22,047
16,719
22,217
22,432
22,614
22,755
23,166
23,323
24,836
 
7,815
5,763
6,092
6,013
5,779
5,533
5,472
5,226
5,520
6,606
 
33%
26%
36%
27%
26%
24%
22.56%
23.7%
26.6%
 
4,222
4,222
4,017
4,222
4,222
6,253
6,592
7,078
7,144
7,415
784
771
771
781
781
3,534
3,463
3,463
3,032
3,032
1,645
1,525
1,525
1,547
1,547
943
1,487
1,487
1,020
1,535
1,535
47.38%
77%
69.5%
63%
 
182
172
188
194
195
195
2.5%
3.3%
3.1%
3.4%
3.5%
3.6%
0.13%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kolsh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,250
 
nuk ka info
474
   
 
nuk ka info
38%
   
 
310
310
261
310
196
   
61
40
40
61
61
220
179
199
184
184
nuk ka info
   
130
132
132
147
   
nuk ka info
   
11
10
0
0
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shtiqen

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,585
3,568
3,438
3,571
3,517
3,516
3,544
3,565
3,549
3,637
 
1,306
1,168
1,293
1,198
1,115
1,070
1,041
997
1,025
1,064
 
36%
33%
38%
34%
32%
29%
27.97%
28.9%
29.3%
 
856
869
702
884
893
983
1,025
1,067
1,081
1,082
90
84
84
58
58
557
507
507
374
374
127
144
144
111
111
372
218
195
318
284
284
54.67%
0%
65.3%
72%
 
19
16
15
11
28
28
1.50%
1.4%
1.3%
1%
2.6%
2.7%
0.39%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zapod Orgjost

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,138
3,112
2,217
3,104
3,077
3,076
3,033
2,886
2,764
2,755
 
1,236
1,144
905
1,169
1,127
1,092
1,050
926
926
917
 
39%
37%
41%
38%
37%
35%
32.09%
33.5%
33.3%
 
838
840
483
850
410
839
831
807
789
803
151
137
137
120
120
488
476
476
428
428
57
75
75
85
85
302
302
302
302
209
209
81.12%
91%
87.6%
94%
 
23
23
23
23
23
23
1.80%
2%
2%
2%
2.1%
2.2%
2.16 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Surroj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,138
2,220
1,099
2,249
2,370
2,317
2,325
2,277
2,205
2,233
 
833
777
441
809
817
785
764
717
717
742
 
39%
35%
40%
36%
34%
33%
31.49%
32.5%
33.2%
 
392
402
211
428
454
615
641
658
637
653
29
27
27
19
19
226
210
210
145
145
nuk ka info
 
171
171
171
192
187
187
53.82%
62%
55.9%
67%
 
13
15
14
15
17
15
2.20%
3.5%
2.3%
1.8%
2.2%
2%
1.53 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bicaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,685
8,668
5,631
8,639
8,556
8,557
8,566
8,492
8,335
8,422
 
3,134
2,908
2,135
2,973
2,826
2,725
2,668
2,503
2,517
2,568
 
36%
34%
38%
34%
33%
31%
29.47%
30.2%
30.5%
 
1,717
1,721
1,223
1,721
1,721
2,285
2,360
2,429
2,437
2,479
206
192
192
188
188
1,136
1,079
1,079
932
932
336
336
336
272
272
614
624
623
784
988
988
66.68%
102%
78.3%
69%
 
38
35
31
37
49
37
1.5%
2%
1.4%
1.3%
1.8%
1.8%
0.96%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Topojan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,605
2,608
1,753
2,593
2,669
2,607
2,487
2,376
2,196
2,170
 
1,043
934
718
947
907
832
745
613
594
563
 
40%
36%
41%
37%
34%
30%
25.8%
27%
25.9%
 
547
560
329
587
615
657
654
655
628
634
50
34
34
24
24
397
367
367
253
253
80
88
88
83
83
210
210
207
70
91
91
nuk ka info
39%
48.5%
100%
 
31
31
31
31
31
31
3%
3.3%
3.3%
3.4%
3.7%
4.2%
2.58 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shishtavec

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,253
5,166
3,835
5,163
5,189
5,111
5,082
5,000
4,881
4,852
 
1,713
1,529
1,369
1,560
1,478
1,348
1,284
1,138
1,145
1,077
 
33%
30%
36%
30%
28%
25%
22.76%
23.5%
22.2%
 
1,078
1,078
858
1,078
1,100
1,364
1,377
1,383
1,380
1,395
110
145
145
122
122
738
699
699
539
539
131
148
148
99
99
365
365
365
340
340
340
92.77%
126%
133%
 
22
16
16
19
19
19
1.30%
1%
1%
1.3%
1.4%
1.5%
0.78%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Arren

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
462
   
 
nuk ka info
196
   
 
nuk ka info
42%
   
 
164
165
91
168
168
   
nuk ka info
0
   
89
88
88
   
nuk ka info
   
nuk ka info
0
50
47
   
nuk ka info
   
5
6
5
5
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ujmisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,797
 
nuk ka info
752
 
nuk ka info
42%
 
573
573
352
623
625
   
45
47
47
56
56
431
411
411
364
364
nuk ka info
   
nuk ka info
369
332
333
   
nuk ka info
   
11
12
11
9
 
12
nuk ka info
   
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gryke Caj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,440
 
nuk ka info
612
 
nuk ka info
43%
   
 
324
288
324
327
   
25
16
16
59
59
343
329
329
275
275
nuk ka info
   
85
60
100
87
   
nuk ka info
   
9
10
14
7
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bushtrice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,144
4,203
1,486
4,284
4,408
4,391
4,386
4,245
4,105
4,042
 
1,644
1,472
589
1,539
1,486
1,446
1,379
1,240
1,263
1,195
 
40%
35%
40%
36%
34%
31%
29.21%
30.8%
29.6%
 
418
1,080
288
383
383
1,144
1,195
1,208
1,188
1,191
64
53
53
39
39
321
309
309
236
236
67
112
112
83
83
nuk ka info
47
121
115
250
250
6.64%
86%
92%
 
13
13
15
6
5
5
2%
nuk ka info
3.1%
0.4%
0.3%
0.4%
3.58%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kalis

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
827
 
nuk ka info
364
 
nuk ka info
44%
   
 
194
156
194
194
   
19
14
14
15
15
225
196
196
154
154
nuk ka info
   
nuk ka info
295
128
88
   
nuk ka info
   
10
17
18
18
   
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.