EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Elbasanit

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Stebleve

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
809
 
   
 
nuk ka info
194
 
   
 
nuk ka info
24%
 
   
 
315
321
198
314
314
   
26
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
39
40
47
47
   
nuk ka info
 
   
6
4
5
6
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lunik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,687
3,679
2,621
3,691
3,713
3,731
3,646
3,568
3,554
 
1,180
1,083
828
1,125
1,092
1,060
1,008
1,025
998
 
32%
29%
32%
30%
29%
28.4%
27.65%
28.7%
28.1%
 
1,039
891
620
896
899
1,048
1,077
1,104
1,105
1,110
58
nuk ka info
73
193
192
202
204
57.57%
56%
56%
58%
20
20
21
24
24
1.70%
1.8%
2%
2.2%
2.3%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Orenje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,220
5,150
3,883
5,197
5,221
5,214
5,118
4,897
4,891
 
1,790
1,614
1,316
1,669
1,608
1,535
1,423
1,390
1,391
 
34%
31%
34%
32%
31%
29.4%
27.8%
28.4%
27.6%
 
1,150
1,150
897
1,481
1,481
1,501
1,525
1,559
1,544
1,575
79
nuk ka info
72
272
272
44
43
17.57%
7.1%
7.1%
7%
51
50
57
57
54
2.80%
3.1%
2%
3.5%
3.5%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Labinot Mal

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,583
5,662
5,291
5,650
5,667
5,689
5,707
5,608
5,613
 
1,951
1,824
1,877
1,872
1,800
1,714
1,649
1,689
1,662
 
35%
32%
35%
33%
32%
30.1%
28.89%
30.1%
29.6%
 
1,490
1,550
1,165
1,500
1,445
1,511
1,610
1,704
1,706
1,741
nuk ka info
90
51
1,101
845
nuk ka info
190
284
315
349
355
52.88%
76.9%
76.9%
73
76
91
91
91
3.80%
4.2%
2.2%
2.3%
 
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Funar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,120
3,113
2,122
3,111
3,101
3,098
3,044
2,867
2,873
 
944
842
579
868
832
785
756
741
725
 
30%
27%
27%
28%
27%
25.3%
24.84%
25.8%
25.2%
 
1,050
1,089
505
1,207
1,167
986
1,008
1,025
1,014
1,026
nuk ka info
55
37
399
287
nuk ka info
96
170
177
177
177
24.49
55.1%
55.1%
55%
38
39
46
46
46
4%
4.6%
2.1%
5.5%
5.9%
 
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Labinot Fushe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,355
6,403
7,058
6,439
6,492
6,639
6,725
6,926
6,949
 
2,217
2,061
2,457
2,116
2,065
1,965
1,919
2,024
1,973
 
35%
32%
35%
33%
32%
29.6%
28.54%
29.2%
28.4%
 
1,558
1,550
1,750
1,550
1,550
1,695
1,763
1,869
2,006
2,067
nuk ka info
245
182
1,154
1,010
nuk ka info
137
169
169
220
220
15.33%
28%
28 %
78%
58
69
122
124
124
2.60%
3.3%
1.2 %
5.1%
6.3%
 
0%
0.18 %

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,210
11,215
8,551
11,252
11,301
11,273
11,215
11,063
11,186
 
3,667
3,306
2765
3,419
3,285
3,098
2,882
2,966
3,015
 
33%
29%
32%
30%
29%
27.5%
25.7%
26.8%
27%
 
2,631
2,649
2,118
2,635
2,635
2,820
2,885
3,035
3,131
3,284
305
nuk ka info
178
45
19
28
28
9.31%
11%
11 %
12%
77
78
82
82
80
2.10%
2.4%
1.3 %
2.5%
2.6%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Librazhd

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,866
11,740
6,937
11,722
11,692
11,698
11,806
11,743
11,793
 
3,239
3,181
2,175
3,289
3,110
2,849
2,702
2,789
2,723
 
30%
27%
31%
28%
27%
24.4%
22.89%
23.8%
23.1%
 
2,853
2,853
1,891
2,832
2,832
3,407
3,478
3,670
3,714
3,798
385
1,101
nuk ka info
4,221
565
1,386
104
77
179
108
1,086
5.67%
10.7%
10.7%
13%
41.5%
77
51
65
77
86
2.60%
1.7%
1.4%
2.5%
3%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shushice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,600
10,702
8,731
10,790
10,860
11,078
11,225
11,422
11,509
 
3,588
3,327
2,842
3,454
3,365
3,248
3,122
3,278
3,249
 
29%
31%
33%
32%
31%
29.3%
27.81%
28.7%
28.2%
 
2,900
3,000
2,279
2,900
2,900
2,861
2,968
3,069
3,175
3,266
nuk ka info
315
277
1,401
1,368
nuk ka info
0
65
39
39
109
7.52%
4.9%
4.9%
4%
120
112
120
118
118
3.30%
3.4%
1
3.5%
3.6%
 
0%
0.055%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Polis

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,063
5,094
3,385
5,103
5,142
 
5,233
5,254
5,193
5,220
 
1,588
1,484
984
1,538
1,491
 
1,424
1,381
1,406
1,388
 
31%
29%
29%
30%
29%
 
27.2%
26.28%
27.1%
26.6%
 
1,143
1,143
891
1,145
1,190
1,497
1,540
1,633
1,680
1,721
154
 
nuk ka info
 
152
 
285
91
91
91
 
8.38%
9.3%
9.3 %
10%
 
20
22
22
22
 
15
1.30%
1.5%
3.4 %
1.5%
 
1.1%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hotolisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,978
7,016
5,706
7,038
7,088
7,186
7,208
7,087
7,088
 
2,367
2,197
1,861
2,267
2,209
2,127
2,032
2,072
2,033
 
34%
31%
33%
32%
31%
29.6%
28.19%
29.2%
28.7%
 
1,880
1,880
1,384
2,010
2,010
1,908
1,934
2,080
2,110
2,165
114
nuk ka info
232
294
340
529
382
19.17%
34.2%
34.2 %
0%
39
43
46
50
2
1.60%
2%
1.9 %
2.3%
0.1%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjinar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,925
6,901
3,478
6,884
6,894
6,856
6,821
6,554
6,515
 
2,120
1,958
953
2,009
1,919
1,809
1,744
1,731
1,677
 
31%
28%
27%
29%
28%
26.4%
25.57%
26.4%
25.7%
 
1,415
1,415
836
1,437
1,437
2,062
2,072
2,151
2,155
2,206
nuk ka info
210
92
658
418
nuk ka info
152
276
185
185
185
33.78
58.2%
26.9 %
60%
23
26
26
26
33
1.90%
2%
5.3 %
1.4%
1.8%
 
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zavaline

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,622
   
 
nuk ka info
470
   
 
nuk ka info
29%
   
 
555
555
400
534
534
   
nuk ka info
60
33
   
258
184
   
nuk ka info
54
   
165
115
122
123
   
nuk ka info
   
18
13
12
12
   
nuk ka info
   
 
0%
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Porocan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,269
 
 
nuk ka info
466
 
 
nuk ka info
37%
 
 
1,480
456
275
482
482
 
19
 
354
 
76
 
196
191
160
160
 
nuk ka info
37%
 
20
23
23
23
 
nuk ka info
2.1%
 
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Stravaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,034
3,047
2,427
3,042
3,044
 
3,034
3,007
2,910
2,875
 
1,074
984
834
1,000
952
 
905
875
869
850
 
35%
32%
34%
33%
31%
 
29.8%
29.1%
29.9%
29.6%
 
855
855
604
870
870
808
859
909
915
931
22
 
nuk ka info
 
82
 
80
100
100
100
 
15.44%
22.4%
22.4%
0%
 
27
26
26
26
 
26
2.50%
2.6%
2.4%
2.7%
 
2.9%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qukes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,682
10,715
8,211
10,750
10,776
 
10,852
10,877
10,716
10,790
 
3,525
3,228
2,616
3,348
3,240
 
3,129
3,043
3,096
3,074
 
33%
30%
32%
31%
30%
 
28.8%
27.98%
28.9%
28.5%
 
2,864
10,820
2,012
2,754
2,754
2,827
2,906
3,078
3,144
3,290
236
 
nuk ka info
 
342
 
544
622
598
612
 
26.29%
34.6%
34.6%
36%
 
93
109
66
78
 
93
2.60%
3.4%
1.4%
2.4%
 
3%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Prrenjas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,486
8,628
5,847
8,662
8,731
 
8,948
9,033
8,975
8,953
 
2,638
2,470
1,853
2,536
2,439
 
2,328
2,231
2,289
2,220
 
31%
29%
32%
29%
28%
 
26.0%
24.7%
25.5%
24.8%
 
1,890
1,890
1,582
2,122
2,122
2,457
2,530
2,709
2,771
2,836
156
 
859
nuk ka info
 
3,411
552
 
1,179
459
459
459
459
 
1,708
31.01%
34.8%
34.8%
35%
 
15.1%
29
27
33
33
 
33
1.10%
1.1%
1.9%
1.4%
 
1.4%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rrajce

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,295
10,291
8,421
10,318
10,357
 
10,427
10,460
10,463
10,856
 
3,430
3,067
2,765
3,152
3,003
 
2,806
2,614
2,708
2,996
 
33%
30%
33%
31%
29%
 
26.9%
24.99%
25.9%
27.6%
 
2,614
2,574
2,188
2,629
2,646
2,691
2,770
3,074
3,217
3,293
142
 
nuk ka info
 
351
 
343
377
383
392
 
34.25%
44.6%
44.6%
48%
 
48
53
66
61
 
60
1.40%
1.7%
2 %
2%
 
2.1%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gracen

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
2,192
   
 
nuk ka info
708
   
 
nuk ka info
32%
   
 
682
682
542
780
780
   
nuk ka info
60
46
   
369
344
   
nuk ka info
0
   
126
129
174
198
   
nuk ka info
0%
   
30
24
25
20
   
nuk ka info
1.5%
   
 
0%
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bradashesh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
14,910
14,977
10,700
15,057
15,159
 
15,349
15,324
15,461
16,035
 
4,636
4,216
3,253
4,328
4,175
 
3,941
3,617
3,724
4,205
 
31%
28%
30%
29%
28%
 
25.7%
23.6%
24.1%
26.2%
 
3,150
3,133
2,772
3,038
3,040
4,126
4,117
4,310
4,598
4,665
nuk ka info
385
328
 
1,740
1372
 
nuk ka info
0
 
467
467
471
370
 
19.2
31.9%
21%
30%
 
52
53
55
70
 
90
1.80%
1.8%
1.4%
1.7%
 
2.3%
 
0%
0.089%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Elbasan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
123,918
124,179
78,703
124,490
125,427
 
126,982
128,538
129,587
130,494
 
32,164
29,327
20,203
30,286
29,214
 
27,803
27,060
28,391
28,236
 
26%
24%
26%
24%
23%
 
21.9%
21.05%
21.9%
21.6%
 
37,348
37,348
21,860
37,348
37,348
37,675
38,526
41,195
42,227
43,172
nuk ka info
1,015
2,639
 
12,529
9,977
 
nuk ka info
4,884
 
1,996
1,219
1,155
1,169
 
4,275
11.51%
11%
11 %
9%
 
39.5%
679
551
621
682
 
733
2.10%
1.9%
1.8 %
2.3%
 
2.6%
 
0%
0.059 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shirgjan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,882
9,981
7,307
10,032
10,117
 
10,326
10,517
10,651
10,732
 
3,130
2,918
2,188
3,007
2,893
 
2,786
2,736
2,863
2,809
 
32%
29%
30%
30%
29%
 
27.0%
26.02%
26.9%
26.2%
 
2,636
2,640
1,952
2,650
2,650
2,698
2,828
3,026
3,139
3,201
nuk ka info
265
166
 
1,295
972
 
nuk ka info
365
 
215
218
218
268
 
16.56%
13.7%
13.7%
74%
 
49
50
50
56
 
56
1.50%
1.7%
1.7%
1.9%
 
2%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Tregan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,345
4,431
3,036
4,431
4,439
 
4,516
4,569
4,490
4,540
 
1,394
1,312
890
1,345
1,284
 
1,237
1,201
1,229
1,237
 
32%
30%
29%
30%
29%
 
27.4%
26.29%
27.4%
27.2%
 
1,036
1,040
786
1,040
1,040
1,150
1,202
1,282
1,309
1,348
nuk ka info
125
92
 
479
462
 
nuk ka info
0
 
66
29
38
46
 
9.18%
16.7%
16.7%
0%
 
26
27
31
32
 
34
1.90%
2%
1.7 %
2.5%
 
2.7%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Paper

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,772
8,899
6,348
8,934
8,985
 
9,176
9,281
9,340
9,374
 
2,746
2,579
1,937
2,661
2,568
 
2,487
2,391
2,487
2,414
 
31%
29%
31%
30%
29%
 
27.1%
25.76%
26.6%
25.8%
 
2,326
2,327
1,694
2,356
2,356
2,378
2,428
2,553
2,684
2,754
nuk ka info
245
168
 
1531
867
 
nuk ka info
156
 
73
73
89
89
 
8.27%
11.7%
11.7%
12%
 
33
34
45
46
 
40
1.20%
1.3%
4.9%
1.8%
 
1.6%
 
0%
0.078%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjegjan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,563
7,622
5,126
7,629
7,735
 
7,854
7,949
7,983
8,033
 
2,384
2,181
1,448
2,238
2,167
 
2,003
1,908
1,995
1,946
 
32%
29%
28%
29%
28%
 
25.5%
24%
25%
24.2%
 
1,943
2,002
1,409
2,002
2,002
2,098
2,168
2,270
2,346
2,402
nuk ka info
120
92
 
792
642
 
nuk ka info
0
 
330
178
155
572
 
30.66
36.2%
36.2%
0%
 
31
31
32
24
 
19
1.30%
1.4%
0.5 %
1.1%
 
0.9%
 
0%
0.093 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Cërrik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
14,763
14,853
6,695
14,850
14,869
 
14,964
15,008
14,859
14,880
 
4,026
3,653
1,734
3,756
3,574
 
3,391
3,175
3,261
3,214
 
27%
25%
26%
25%
24%
 
22.7%
21.16%
21.9%
21.6%
 
4,353
4,355
1,899
4,355
4,355
4,501
4,583
4,890
4,954
5,026
nuk ka info
75
21
 
1,236
1056
 
nuk ka info
547
 
328
311
331
343
 
753
16.93
18%
18%
20%
 
82.8%
65
69
79
87
 
92
1.60%
1.9%
1.6%
2.4%
 
2.7%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gostime

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,335
12,477
8,116
12,528
12,627
 
12,770
12,907
12,964
13,086
 
3,937
3,597
2,355
3,712
3,577
 
3,366
3,223
3,360
3,348
 
32%
29%
29%
30%
28%
 
26.4%
24.97%
25.9%
25.6%
 
3,129
2,931
2,182
2,963
2,967
3,399
3,449
3,635
3,716
3,796
nuk ka info
173
205
 
1,170
995
 
nuk ka info
302
 
18
22
22
28
 
3.73
3.7%
3.7 %
5%
 
52
52
53
59
 
41
1.30%
1.5%
1.4 %
1.6%
 
1.2%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Klos

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,160
4,202
3,262
4,211
4,263
 
4,323
4,422
4,429
4,482
 
1,452
1,345
1,078
1,383
1,331
 
1,255
1,200
1,227
1,229
 
35%
32%
33%
33%
31%
 
29.0%
27.14%
27.7%
27.4%
 
1,138
1,163
864
1,180
1,180
1,206
1,230
1,274
1,315
1,336
nuk ka info
103
80
 
354
390
 
nuk ka info
0
 
195
194
191
191
 
56.75%
67.5%
67.5%
29%
 
27
27
30
32
 
18
1.90%
2%
1.5%
6%
 
1.4%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pajove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,623
8,713
6,626
8,761
8,834
 
8,932
9,050
9,159
9,206
 
2,849
2,608
2,079
2,700
2,589
 
2,443
2,389
2,512
2,476
 
33%
30%
31%
31%
29%
 
27.4%
26.4%
27.4%
26.9%
 
2,176
3,190
1,719
2,176
2,176
2,261
2,329
2,533
2,603
2,656
153
 
1,423
 
352
 
113
144
225
239
 
19.77%
19.1%
19.1 %
20%
 
34
35
35
36
 
36
1.20%
1.3%
2.1%
1.4%
 
1.5%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shales

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,855
6,933
3,842
6953
6,976
 
7,115
7,203
7,225
7,261
 
2,173
1,995
1,084
2058
1,997
 
1,934
1,885
1,943
1,916
 
32%
29%
28%
30%
29%
 
27.2%
26.17%
26.9%
26.4%
 
1,716
1,716
1,081
1770
1,770
1,880
1,909
1,954
1,994
2,050
nuk ka info
140
109
 
745
462
 
nuk ka info
159
 
8
9
3
5
 
2.25%
1.4%
1.4 %
1%
 
23
17
20
23
 
23
1%
0.8%
1.7 %
1.2%
 
1.2%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Perparim

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,375
5,432
3,423
5,487
5,490
 
5,607
5,682
5,685
5,732
 
1,596
1,496
1,007
1,564
1,535
 
1,482
1,479
1,553
1,544
 
30%
28%
29%
29%
28%
 
26.4%
26.03%
27.3%
26.9%
 
1,460
1,460
942
1,460
1,460
1,432
1,462
1,557
1,630
1,671
158
 
716
 
nuk ka info
 
49
96
87
105
 
20.37%
23.4%
23.4 %
34%
 
35
39
0
42
 
28
2.20%
2.6%
1.3%
2.7%
 
1.9%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Karine

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,350
   
 
nuk ka info
450
   
 
nuk ka info
33%
   
 
459
459
370
465
465
   
52
   
291
   
nuk ka info
   
28
24
26
23
   
nuk ka info
   
9
9
11
9
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Peqin

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,973
10,967
6,353
11,017
11,051
 
11,104
11,158
11,251
11,297
 
3,304
3,008
1,675
3,121
3,004
 
2,869
1,761
2,872
2,830
 
30%
27%
26%
28%
27%
 
25.8%
24,74%
25.5%
25.1%
 
2,355
2,355
1,526
2,361
2,361
3,710
3,012
3,122
3,263
3,306
195
 
1,156
 
401
 
228
467
478
264
 
785
16.89%
20.9%
20.9 %
28%
 
72.1%
31
31
34
37
 
41
1.20%
1.3%
1.5%
1.2%
 
1.4%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjocaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,042
7,119
5,207
7,135
7,180
 
7,322
7,430
7,478
7,634
 
2,308
2,101
1,643
2,177
2,096
 
2,009
1,979
2,058
2,135
 
33%
30%
32%
31%
29%
 
27.4%
26.64%
27.5%
28%
 
1,762
1,762
1,372
1,778
1,778
1,806
1,827
1,972
2,045
2,095
168
 
856
 
nuk ka info
 
148
13
13
106
 
13.05%
3.5%
3.5 %
12%
 
50
53
33
38
 
34
2.10%
2.5%
2.6 %
1.8%
 
1.7%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sheze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,270
5,321
3,177
5,349
5,382
 
5,503
5,619
5,657
5,711
 
1,673
1,521
959
1,577
1,517
 
1,450
1,441
1,508
1,495
 
32%
29%
30%
29%
28%
 
26.3%
25.65%
26.7%
26.2%
 
1,438
1,438
867
1,452
1,452
1,447
1,465
1,560
1,600
1,634
110
 
726
 
nuk ka info
 
56
56
48
54
 
30.69%
14.8%
14.8 %
16%
 
16
22
17
19
 
14
1%
1.4%
1.1 %
1.3%
 
1%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Belsh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,133
16,352
8,781
16,492
16,585
 
16,865
17,247
17,393
17,531
 
4,957
4,551
2,471
4,758
4,594
 
4,469
4,481
4,678
4,660
 
31%
28%
 
29%
28%
 
26.5%
25,98%
26.9%
26.6%
 
3,811
3,830
2,532
3,811
3,831
4,413
4,521
4,900
5,133
5,287
nuk ka info
280
262
 
1,203
1,299
 
nuk ka info
508
 
139
130
59
58
 
294
11.07
17.1%
10.3%
0%
 
17.4%
53
57
71
81
 
98
1.10%
1.5%
2.9%
1.8%
 
2.2%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rrase

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,594
 
nuk ka info
490
 
nuk ka info
31%
 
555
555
427
600
600
   
nuk ka info
40
25
   
321
202
   
nuk ka info
0
   
34
37
36
30
   
nuk ka info
   
12
12
5
6
   
nuk ka info
   
 
0%
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fierz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,712
3,780
2,065
3,772
3,893
 
3,849
3,874
4,028
4,049
 
1,061
997
536
1,017
960
 
916
906
948
968
 
29%
26%
26%
27%
25%
 
23.8%
23.39%
23.5%
23.9%
 
888
880
586
902
902
1,283
1,066
1,129
1,288
1,301
nuk ka info
105
54
 
235
252
 
nuk ka info
73
 
130
50
50
94
 
8.5
11%
11%
12%
 
21
21
5
11
 
23
2%
2.1%
2.1%
1.1%
 
2.5%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kajan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,442
6,519
3,925
6,521
6,552
 
6,628
6,675
6,664
6,713
 
1,998
1,888
1,070
1,944
1,889
 
1,811
1,755
1,814
1,815
 
31%
29%
27%
30%
29%
 
27.3%
26.29%
27.2%
27%
 
1,668
1,668
1,102
1,668
1,668
1,758
1,794
1,908
1,979
2,053
nuk ka info
120
64
 
624
467
 
nuk ka info
0
 
17
14
13
15
 
6.57%
5.2%
5.2 %
69%
 
27
26
24
26
 
23
1.40%
1.4%
1.4%
2.4%
 
1.3%
 
0%
0.096 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Grekan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,999
5,024
3,138
5,024
5,044
 
5,066
5,084
5,048
5,118
 
1,626
1,495
908
1,543
1,491
 
1,372
1,287
1,318
1,334
 
33%
30%
29%
31%
30%
 
27.1%
25.31%
26.1%
26.1%
 
1,357
1,357
860
1,387
1,360
1,420
1,454
1,529
1,591
1,628
nuk ka info
95
66
 
576
406
 
nuk ka info
148
 
27
28
31
43
 
6.92%
8.8%
8.8 %
3%
 
22
22
23
23
 
18
1.30%
1.5%
1.9 %
1.4%
 
1.3%
 
0%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Mollas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,704
7,729
5,530
7,742
7,750
 
7,773
7,892
7,885
7,928
 
2,670
2,436
1,806
2,496
2,379
 
2,182
2,136
2,206
2,167
 
35%
32%
33%
32%
31%
 
28.1%
27.07%
28%
27.3%
 
1,781
1,781
1,450
1,831
1,831
2,023
2,050
2,121
2,255
2,354
nuk ka info
180
211
 
1,095
822
 
nuk ka info
349
 
125
149
161
173
 
21.15%
28.5%
28.5%
32%
 
51
49
43
50
 
50
1.90%
2%
5.8%
2.1%
 
2.3%
 
0%
0.079%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sult

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
631
   
 
nuk ka info
168
   
 
nuk ka info
27%
   
 
349
341
168
345
345
   
45
   
168
   
nuk ka info
   
5
8
8
8
   
nuk ka info
   
9
14
6
7
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pishaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,476
9,729
4,906
9,807
9,897
 
9,852
9,902
9,798
9,717
 
3,062
2,872
1,520
3,001
2,892
 
2,736
2,659
2,671
2,566
 
32%
30%
31%
31%
29%
 
27.8%
26.85%
27.3%
26.4%
 
1,662
1,662
1,267
1,668
1,668
2,713
2,756
3,009
3,133
3,230
301
 
732
 
75
 
94
94
54
123
 
49.97%
43%
18.8 %
 
20
20
10
62
 
72
1.60%
2%
2.4%
 
2.6%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Tunje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,212
2,254
1,393
2,281
2,251
 
2,233
2,167
2,117
2,106
 
734
671
442
694
645
 
580
546
562
546
 
33%
30%
32%
30%
29%
 
26.0%
25.2%
26.5%
25.9%
 
571
575
344
573
573
611
621
640
643
673
112
 
306
 
75
 
82
82
172
57
 
24.88%
29.4%
29.4%
 
5
6
10
11
 
10
0.60%
0.8%
1.3%
1.7%
 
1.7%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Gramsh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,753
16,423
8,440
16,473
16,483
 
16,421
16,371
16,266
16,325
 
4,567
4,061
2,379
4,202
4,026
 
3,728
3,566
3,701
3,629
 
27%
25%
28%
26%
24%
 
22.7%
21.78%
22.8%
22.2%
 
3,278
3,300
2,363
3,300
3,300
4,921
5,033
5,372
5,462
5,665
332
 
1,612
 
752
 
255
255
286
290
 
879
18.69%
18.7%
18.7 %
22%
 
48.8%
100
97
102
104
 
151
2.70%
2.9%
3.5%
2.6%
 
4.1%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kodovjat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
4,408
2,355
4,432
4,443
 
4,509
4,488
4,278
4,247
 
1,414
1,302
753
1,354
1,302
 
1,242
1,194
1,174
1,146
 
nuk ka info
30%
32%
31%
29%
 
27.5%
26.6%
27.4%
27%
 
741
741
567
742
742
1,277
1,302
1,390
1,386
1,418
129
 
433
 
132
 
125
125
135
71
 
31.10%
24.4%
19.7%
33%
 
35
34
11
15
 
16
3.10%
3.2%
2.3%
1.2%
 
1.3%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kushove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
659
 
nuk ka info
190
   
 
nuk ka info
29%
   
 
280
280
174
292
292
   
41
   
145
   
nuk ka info
   
53
40
25
50
   
nuk ka info
   
8
8
8
8
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Skenderbegas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,239
 
nuk ka info
348
   
 
nuk ka info
28%
   
 
590
590
318
590
590
   
35
   
201
   
82
   
45
87
35
37
   
nuk ka info
   
15
12
12
47
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kukur

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,436
3,425
2,560
3,372
3,354
 
3,219
3,134
2,948
2,948
 
1,208
1,098
887
1,108
1,058
 
940
872
857
842
 
35%
32%
35%
33%
32%
 
29.2%
27.82%
29.1%
28.6%
 
930
417
601
971
971
1,016
1,013
1,006
959
980
54
 
601
 
126
 
138
316
40
22
 
41.97%
12.3%
12.3%
 
26
28
21
28
 
25
2.20%
2.6%
1.2%
2.6%
 
2.7%
 
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lenie

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
779
 
nuk ka info
264
   
 
nuk ka info
34%
   
 
302
285
181
276
276
   
21
   
139
   
69
   
178
16
17
28
   
nuk ka info
   
9
7
5
5
   
nuk ka info
   
 
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.