EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Dibrës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Zall Rec

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
78,845,873
61,619
nuk ka info
 
 
nuk ka info
24,737
21,576
nuk ka info
 
 
nuk ka info
31%
35%
nuk ka info
 
 
350
20,874
14,654
256
256
 
nuk ka info
1,943
0
 
159
10,767
127
 
4
3,430
nuk ka info
 
79
3,805
71
71
 
nuk ka info
60 %
nuk ka info
 
30
655
30
30
0
 
nuk ka info
2.1 %
nuk ka info
5.5
 

Treguesit për njësinë administrative Zall Dardhe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,303
2,369
1,051
2,380
2,362
2,338
2,395
2,325
2,190
2,127
 
870
796
406
822
779
728
739
706
692
656
 
38%
34%
35%
33%
31%
30.9%
30.37%
31.6%
30.8%
 
372
372
207
366
366
680
712
706
672
662
0
0
0
0
0
193
187
169
278
278
14
33
66
66
170
137
137
150
71
194
76.90%
104.4 %
nuk ka info
83.1%
67.3%
15
19
19
8
40
40
5.10%
6.2 %
2.7%
1%
5.1%
5.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sllove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,325
3,233
2,405
3,226
3,203
3,177
3,098
3,015
2,911
2,898
 
1,136
1,030
860
1,051
997
925
902
816
820
785
 
34%
32%
33%
31%
29%
29.1%
27.06%
28.2%
27.1%
 
875
877
544
785
785
989
959
940
933
950
35
35
33
33
33
540
489
460
396
396
86
84
86
75
75
300
237
243
342
300
300
50.50%
118.7%
nuk ka info
142.1%
69.5%
34
34
37
39
30
30
3%
3.3%
2.6%
3.9%
3.2%
3.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kala e Dodes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,154
3,099
2,252
3,091
3,013
3,007
3,016
2,845
2,510
2,493
 
1,114
967
844
984
935
909
883
792
723
716
 
35%
31%
32%
31%
30%
29.3%
27.84%

28.8%

28.7%
 
772
774
477
801
801
800
833
806
739
734
0
39
35
39
39
469
438
382
317
317
21
220
220
220
302
222
222
48.30%
97.2 %
187.8%
185.3%
20
20
20
25
25
25
1.80%
2.1 %
1.1%
2.7%
2.8%
2.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lure

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
1,479
1,479
1,096
1,472
1,453
1,476
1,468
1,390
1,337
1,312
 
522
472
388
478
451
436
418
378
381
355
 
35%
32%
32%
31%
30%
28.5%
27.19%
28.5%
27.1%
 
425
425
225
427
435
475
492
479
465
462
22
15
23
16
16
204
190
182
180
180
5
42
42
171
159
159
167
120
134
85.50%
159.8 %
182.3%
220.2%
8
8
8
8
8
8
1.50%
1.7%
2%
1.8%
1.8%
1.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Arras

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,896
3,906
3055
3,887
3,870
3,851
3,763
3,688
3,566
3,528
 
1,390
1,269
1,125
1,314
1238
1,178
1,135
1,034
1,037
1,007
 
36%
32%
34%
32%
31%
30.2%
28.04%
29.1%
28.5%
 
1,074
1,378
659
1,229
1229
1,137
1,135
1,158
1,180
1,197
25
22
20
17
17
591
542
498
469
469
139
97
92
86
86
505
360
350
350
350
350
100%
57.9%
65.3%
69.9%
39.8%
17
16
14
14
14
14
1.20%
1.2%
2 %
1.1%
1.2%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fushe Cidhen

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,668
3,654
2,909
3,639
3,628
3,605
3,562
3,483
3,423
3,503
 
1,304
1,155
1,042
1,178
1,109
1,048
981
892
901
962
 
36%
32%
32%
31%
29%
27.5%
25.61%
26.3%
27.5%
 
1,010
1,095
655
1,021
1,020
1,009
1,019
1,067
1,082
1,097
66
77
70
72
72
544
463
439
364
364
111
185
170
172
172
74
58
56.60%
81.2 %
82.1%
80.9%
37.7%
51
53
55
55
53
53
3.90%
4.6 %
2.7 %
5%
5.1%
5.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kastriot

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,492
7,410
6,200
7,396
7,386
7,319
7,391
7,407
7,322
7,347
 
2,605
2,329
2,112
2,400
2,275
2,159
2,119
2,048
2,099
2,071
 
35%
31%
32%
31%
29%
28.7%
27.65%
28.7%
28.2%
 
1,781
1,781
1,452
1,831
1,831
1,999
2,055
2,145
2,141
2,192
146
164
170
240
240
1,002
948
907
801
801
566
344
353
301
301
180
213
230
230
230
230
35.30%
43.5 %
42.7%
44.8%
44.1%
67
67
67
67
67
67
2.60%
2.9 %
4.7 %
2.9%
3.1%
3.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender Tomin

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,658
8,553
7,590
8,509
8,478
8,484
8,517
8,504
8,409
8,368
 
2,892
2,600
2,579
2,664
2,554
2,439
2,422
2,309
2,381
2,315
 
33%
30%
31%
30%
29%
28.4%
27.15%
28.3%
27.7%
 
2,215
2,241
1,851
2,247
2256
2,215
2,232
2,312
2,331
2,382
259
244
277
379
379
1,069
1,010
933
875
875
306
480
400
400
400
400
400
59.20%
42 %
55.4%
63.8%
45.7%
68
69
70
70
70
70
2.40%
2.7 %
2 %
2.7%
2.9%
2.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Peshkopi

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
18,630
18,744
13,251
18,807
18,878
18,940
19,185
19,222
19,024
19,065
 
6,255
5,674
4,512
5,837
5,583
5,284
5,204
4,890
5,029
4,900
 
34%
30%
31%
30%
28%
27.1%
25.44%
26.4%
25.7%
 
4,863
4,863
3,345
4,520
4,520
5,037
5,183
5,358
5,355
5,436
616
575
592
89
559
2,938
2,819
2688
381
2,469
306
2,357
2135
117
1,676
250
210
200
200
200
200
1.80%
13.8 %
16.9%
17.8%
16.8%
150
153
160
160
160
160
2.40%
2.7 %
1.9 %
2.9%
3%
3.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Melan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,505
4,456
3,649
4,448
4,438
4,403
4,390
4,402
4,419
4,414
 
1,430
1,307
1,153
1,340
1,304
1,252
1,229
1,215
1,283
1,276
 
32%
29%
30%
29%
28%
28.0%
27.6%
29%
28.9%
 
1,091
1,144
905
1,143
1,143
1,105
1,126
1,184
1,216
1,230
205
200
191
167
167
455
436
424
477
477
229
336
207
202
254
216
217
100%
56.8 %
59.1%
72.2%
86.0%
22
23
26
29
27
27
1.60%
1.8 %
1.7 %
2.2%
2.2%
2.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Muhurr

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,488
3,481
2,780
3,505
3,514
3,508
3,463
3,439
3,366
3,353
 
1,175
1,059
925
1,112
1,065
996
977
919
933
909
 
34%
30%
32%
30%
28%
28.2%
26.72%
27.7%
27.1%
 
1,010
981
673
1,027
1,027
1,015
1,031
1,040
1,024
1,042
85
85
88
89
89
464
438
416
381
381
161
112
116
117
117
182
155
146
145
135
150
76.40%
33.1%
28.6%
28.7%
22.6%
30
35
22
22
32
32
2.60%
3.3%
0.6 %
2.1%
3.2%
3.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Luzni

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,166
3,166
2,433
3,170
3,173
3,173
3,170
3,184
3,065
3,038
 
1,245
1,124
995
1,159
1,104
1,053
1,042
1,010
1,021
988
 
39%
36%
37%
35%
33%
32.9%
31.72%
33.3%
32.5%
 
857
857
527
813
813
926
933
959
959
963
71
61
70
80
80
544
517
496
447
447
17
350
302
260
280
280
280
71%
112.5%
113.9%
112.5%
49
49
50
50
50
50
3.90%
4.4%
3.5 %
4.5%
4.7%
4.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Maqellare

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,247
13,363
10,662
13,421
13,532
13,619
13,741
13,817
13,837
14,108
 
4,631
4,277
3,724
4,423
4,314
4,209
4,140
3,982
4,160
4,302
 
35%
32%
33%
32%
31%
30.1%
28.82%
30.1%
30.5%
 
3,183
3,190
2,651
3,259
3,376
3,397
3,501
3,659
3,745
3,828
394
426
397
433
433
1,928
1,809
1,764
1,712
1,712
443
436
435
450
450
640
750
755
747
735
750
8.60%
76.5%
71.9%
73.1%
36.0%
60
60
28
28
28
28
1.30%
1.4%
2.8 %
0.6%
0.7%
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shupenze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,693
6,738
5,503
6,805
6,897
6,904
6,893
6,905
6,904
6,947
 
2,506
2,309
2,141
2,401
2,318
2,230
2,195
2,109
2,173
2,154
 
37%
34%
39%
35%
34%
32%
31.8%
30.54%
31.5%
30.9%
 
1,748
1,770
1,269
1,798
1,804
1,779
1,803
1,834
1,855
1,893
178
126
146
133
133
826
1,201
1,141
994
994
441
442
430
411
411
355
323
323
413
428
354
40.10%
65%
77%
110.6%
81.2%
38
43
72
36
49
49
1.50%
1.9%
1.2 %
1.6%
2.2%
2.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjorice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,210
5,262
4,214
5,296
5,310
5,348
5,352
5,368
5,330
5,367
 
1,950
1,779
1,508
1,827
1,760
1,715
1,643
1,582
1,644
1,625
 
37%
34%
36%
34%
33%
32%
30.7%
29.47%
30.8%
30.3%
 
1,407
1,407
997
1,169
1,193
1,449
1,488
1,518
1,532
1,550
65
75
75
74
74
535
660
635
565
565
nuk ka info
191
174
174
179
213
321
17.50%
31%
53.8%
60.1%
76.1%
4
4
22
27
34
34
0.20%
2.7%
3 %
1.5%
2%
2.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Derjan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,626
3,525
1,102
3,441
3,358
3,280
3,242
3,138
3,062
3,042
 
1,115
974
345
973
887
834
790
732
753
725
 
31%
28%
28%
26%
25%
24.4%
23.33%
24.6%
23.8%
 
440
440
253
415
415
985
989
970
943
969
55
22
20
45
45
205
204
192
303
303
91
100
95
64
64
93
63
59
82
204
185
85.90%
104.4%
48.4%
53.7%
15
15
6
5
24
24
3.90%
4.2%
4.3%
0.6%
2.9%
3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Macukull

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,565
 
 
 
nuk ka info
501
 
 
 
nuk ka info
 
 
 
610
612
341
612
615
 
nuk ka info
28
40
 
257
232
218
 
nuk ka info
 
168
165
167
155
 
nuk ka info
 
29
26
20
20
0
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Selishte

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
1,920
1,932
1,605
1,961
1,970
1,971
1,966
1,877
1,756
1,743
 
739
678
635
709
664
651
643
586
561
553
 
38%
35%
36%
34%
33%
32.7%
31.22%
31.9%
31.7%
 
549
546
349
538
538
542
568
573
553
555
0
0
0
0
0
347
341
319
359
359
37
268
214
181
181
211
179
100%
133.4%
117.2%
143.0%
24
19
19
19
19
19
3.20%
2.8%
2.7 %
2.9%
2.9%
3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fushe Bulqize

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,969
4,009
3,342
4,025
4,034
4,011
4,022
4,081
4,072
4,067
 
1,362
1,284
1,111
1,332
1,299
1,142
1,220
1,214
1,250
1,231
 
34%
32%
33%
33%
32%
28%
30.3%
29.75%
30.7%
30.3%
 
1,018
1,180
829
1,180
1,286
1,103
1,119
1,153
1,250
1,179
76
90
76
139
139
368
515
482
452
452
2
80
80
190
190
190
245
177
164
14.20%
70%
96.8%
118.1%
39.6%
22
22
25
18
20
20
1.60%
1.7%
1.3 %
1.4%
1.8%
1.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zerqan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,154
5,145
4,111
5,137
5,116
5,127
5,128
5,100
5,024
5,053
 
1,645
1,500
1,263
1,555
1,497
1,445
1,450
1,415
1,434
1,435
 
32%
29%
31%
30%
29%
28%
28.3
27.75%
28.5%
28.4%
 
1,465
1,465
1,026
1,472
1,472
1,463
1,489
1,508
1,502
1,520
120
146
128
156
156
549
578
542
489
489
75
76
93
67
67
275
248
228
257
177
185
31.40%
66.4%
81.3%
104.1%
40.9%
36
37
31
30
25
25
2.20%
2.5%
2.8%
2%
1.7%
1.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ostren

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,961
4,207
3,034
4,168
4,176
4,102
4,092
4,169
4,178
4,527
 
1,705
893
1,080
934
935
921
947
995
1,047
1,384
 
34%
21%
36%
22%
22%
22%
23.1%
23.87%
25.1%
30.6%
 
1,307
1,307
723
1,151
1151
1,382
1,380
1,382
1,378
1,393
82
55
66
105
105
373
514
505
635
635
10
68
76
76
300
248
240
258
266
244
77.60%
115.2%
112.9%
26
29
24
24
26
26
1.80%
3.5%
1.9%
2.6%
2.8%
2.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Klenje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
993
 
 
 
nuk ka info
343
 
 
 
nuk ka info
35%
 
 
 
305
306
238
248
248
 
nuk ka info
39
37
 
109
171
158
 
1
108
 
70
65
67
67
 
nuk ka info
 
5
2
2
2
0
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rukaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,664
3,605
2,507
3,571
3,523
3,460
3,397
3,310
3,156
3,189
 
1,142
1,034
784
1,045
971
917
856
756
749
796
 
31%
29%
29%
28%
27%
25.2%
22.84%
23.7%
25%
 
910
901
592
901
912
956
964
988
961
985
105
101
89
93
93
475
450
419
341
341
100
122
140
117
117
120
132
92
132
190
105
40.70%
26.3%
31.9%
37.2%
12.5%
40
19
19
8
12
12
3.50%
1.9%
0.7%
0.8%
1.3%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lis

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,813
4,729
3,824
4,719
4,673
4,672
4,648
4,650
4,517
4,606
 
1,489
1,320
1,229
1,341
1,249
1,176
1,137
1,056
1,062
1,126
 
31%
28%
28%
27%
25%
24.5%
22.71%
23.5%
24.4%
 
1,287
1,227
973
1,315
1,315
1,271
1,287
1,337
1,328
1,373
89
86
87
81
81
534
491
429
380
380
127
131
130
113
113
235
229
225
110
187
187
45%
117.3%
59.5%
115.3%
17
15
10
14
14
14
1.10%
1.1%
6.3 %
1.1%
1.2%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Suc

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,464
3,467
2,716
3,476
3,447
3,440
3,434
3,392
3,349
3,360
 
1,071
978
872
1,000
930
910
891
844
863
845
 
31%
28%
29%
27%
26%
25.9%
24.88%
25.8%
25.1%
 
815
810
660
884
884
915
933
958
967
992
73
65
67
64
64
491
467
438
391
391
154
166
169
165
165
59
108
115
127
105
103
10.20%
45.3%
45.7%
49.3%
45.7%
54
45
40
43
43
43
5%
4.6%
2.4%
4.6%
4.7%
4.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Klos

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,244
10,133
7,873
10,109
10,090
10,018
10,041
10,092
10,036
10,228
 
3,151
2,805
2,532
2,869
2,700
2,547
2,275
2,345
2,480
 
31%
28%
28%
27%
25%
0.0%
22.54%
23.4%
24.2%
 
2,862
2,216
2,002
2,216
2,216
2,761
2,814
2,970
3,016
3,103
269
274
265
257
257
1,470
1,380
1,284
1,088
1088
469
503
506
469
469
341
595
363
363
363
363
20.20%
50.9%
55.8%
57.9%
56.9%
110
134
182
182
173
173
3.50%
4.8%
2.7 %
6.7%
6.8%
7.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Bulqizë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,969
12,334
8,177
12,338
12,283
12,307
12,403
12,440
12,181
12,183
 
1,362
3,741
2,959
3,831
3,652
3,523
3,455
3,256
3,334
3,292
 
34%
30%
36%
31%
30%
29%
27.9%
26.17%
27.4%
27%
 
1,018
3,439
2,058
3,269
3,387
3,421
3,535
3,700
3,664
3,664
76
266
258
257
257
368
1637
1,554
1,415
1415
2
633
662
543
543
190
508
514
585
412
438
14.20%
60%
70%
72.4%
38.0%
22
77
115
115
72
72
1.60%
2%
0.3 %
3.1%
2%
2.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Martanesh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,481
2,438
1,836
2,414
2,409
2,379
2,358
2,265
2,201
2,260
 
764
670
572
673
629
570
550
502
513
565
 
31%
27%
31%
28%
26%
24%
23.3%
22.16%
23.3%
25%
 
752
752
443
658
658
738
741
722
700
701
69
50
20
25
25
239
245
228
216
216
56
62
70
47
47
154
124
119
144
84
55
66.70%
42%
139.8%
21.3%
18
18
18
18
18
88
2.20%
2.7%
3 %
2.9%
3.2%
16%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Burrel

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,918
16,837
10,862
16,842
16,836
16,823
16,705
16,706
16,544
16,592
 
5,111
4,460
3,470
4,561
4,271
3,977
3,837
3,543

3,630

3,510
 
30%
26%
27%
25%
24%
23.0%
21.21%
21.9%
21.2%
 
4,692
4,567
2,879
4,576
4,576
4,905
4,825
5,121
5,233
5,329
485
459
417
456
456
2,351
2,225
2,119
1,913
1,913
1,455
1,441
1,395
995
995
550
452
452
453
405
398
14.20%
46.2%
48.2%
38.1%
35.2%
197
182
108
112
109
109
3.90%
4.1%
4.7 %
2.6%
2.7%
2.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ulez

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,008
1,987
1,229
1,965
1,945
1,921
1,905
1,836
1,795
1,779
 
614
552
353
562
534
503
457
383
387
371
 
31%
28%
29%
27%
26%
24.0%
20.86%
21.6%
20.9%
 
549
549
320
559
559
559
555
576
583
602
43
41
39
26
26
190
157
132
99
99
59
37
21
52
61
59
60
60
60
36.20%
41.4%
48.1%
50.8%
24.5%
1
0
5
5
6
6
0.10%
0
1.8 %
0.9%
1.2%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Baz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,199
3,197
2,228
3,190
3,183
3,157
3,131
3,074
3,033
3,008
 
976
876
670
904
860
811
793
752
767
753
 
31%
27%
28%
27%
26%
25.3%
24.46%
25.3%
25%
 
937
983
534
984
984
886
894
914
912
940
66
70
72
69
69
374
347
320
285
285
117
125
114
94
94
240
230
230
197
222
200
65.10%
100.2%
114.1%
67.4%
26
35
35
43
43
43
2.70%
4%
6%
5%
5.3%
5.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Komsi

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,243
5,230
4,283
5,247
5,219
5,209
5,236
5,192
5,202
5,220
 
1,643
1,536
1,399
1,591
1,520
1,442
1,422
1,328
1,367
1,345
 
31%
29%
30%
29%
28%
27.2%
25.58%
26.3%
25.8%
 
1,439
1,442
1,050
1,440
1,436
1,307
1,348
1,389
1,417
1,488
116
108
114
110
110
524
515
475
408
408
nuk ka info
198
222
181
181
192
197
35.80%
28.6%
31%
30.1%
26.2%
91
75
75
66
66
66
5.50%
4.9%
3.4 %
4.3%
4.6%
4.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gurre

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,075
4,031
3,369
4,011
4,045
4,026
3,963
3,928
3,853
3,916
 
1,432
1,305
1,221
1,341
1,282
1,220
1,157
1,083
1,100
1,136
 
35%
32%
33%
32%
30%
29.2%
25.57%
28.5%
29%
 
1,075
1,075
757
1,035
1,052
1,097
1,116
1,164
1,175
1,202
115
96
105
103
103
574
504
484
420
420
nuk ka info
253
169
153
223
196
201
52.70%
38.8%
51%
90%
93.4%
52
60
46
49
37
37
3.70%
4.6%
3.9 %
3.8%
3%
3.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

 

Treguesit për njësinë administrative Xiber

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,424
3,389
2,660
3,373
3,365
3,319
3,307
3,216
3,093
3,033
 
1,155
1,056
899
1,082
1,054
995
972
905
886
844
 
34%
31%
32%
31%
30%
29.4%
28.14%
28.6%
27.8%
 
969
969
606
902
907
938
960
971
980
1,003
39
28
27
26
26
499
465
446
393
393
125
148
125
94
94
358
342
350
311
243
237
79.10%
205.4%
171.9%
67.6%
30
27
26
8
11
11
2.60%
2.5%
4%
0.8%
1.1%
1.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësi Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësi Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.