EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Beratit

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Kutalli

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,972
13,057
9,643
13,108
13,115
13,148
13,251
13,500
13,251
13,662
 
4,262
3,913
3,127
4,042
3,891
3,920
3,686
3,660
3,788
3,716
 
33%
30%
32%
31%
30%
30%
27.8%
27.11%
28%
27.2%
 
2,904
2,904
2,700
2,904
2,904
3,296
3,406
3,642
3,713
3,820
295
311
nuk ka info
334
1,563
1,512
nuk ka info
1,345
356
344
nuk ka info
374
nuk ka info
189
207
205
74
nuk ka info
6.95%
7%
7.6%
 
46
47
50
57
57
57
1.10%
1.2%
1.2%
1.5%
1.45%
1.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Poshnje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,078
10,129
7,375
10,145
10,188
10,200
10,273
10,279
10,300
10,353
 
3,026
2,785
2,138
2,861
2,723
2,759
2,574
2,468
2,535
2,495
 
30%
27%
29%
28%
27%
27%
25.1%
24.01%
24.6%
24.1%
 
2,621
2,713
2,022
2,713
2,656
2,647
2,697
2,836
2,937
2,986
201
200
nuk ka info
228
1,054
1,022
nuk ka info
903
203
195
nuk ka info
149
nuk ka info
15
8
13
4
nuk ka info
2.14%
0
1.5%
 
28
30
34
35
38
38
0.90%
1.1%
1.2%
1.3%
1.38%
1.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

 

Treguesit për njësinë administrative Kozare

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,884
7,799
5,622
7,824
7,935
7,964
8,051
8,100
8,122
8,358
 
2,365
2,057
1,699
2,134
2,088
2,130
1,986
1,893
1,966
2,125
 
30%
26%
30%
27%
26%
27%
24.7%
23.37%
24.2%
25.4%
 
2,021
2,110
1,556
2,110
2,110
2,154
2,201
2,351
2,426
2,454
183
148
nuk ka info
215
885
785
nuk ka info
793
174
183
nuk ka info
175
nuk ka info
91
61
62
11
nuk ka info
2.83%
5%
9.7%
 
39
41
24
26
28
28
1.60%
2%
1.1%
1.2%
1.31%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Perondi

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,552
10,434
9,005
10,439
10,545
10,537
10,614
10,636
10,675
10,943
 
3,059
2,728
2,457
2,808
2,727
2,760
2,578
2,399
2,450
2,618
 
29%
26%
27%
27%
26%
26%
24.3%
22.56%
23%
23.9%
 
2,686
2,783
2,599
2,683
2,660
2,953
2,984
3,131
3,235
3,339
160
135
nuk ka info
172
778
726
nuk ka info
650
84
95
nuk ka info
109
nuk ka info
48
70
64
25
nuk ka info
0%
10%
10.5%
18
19
28
28
29
29
0.60%
0.7%
1%
1%
1.05%
1.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Kuçovë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
30,026
30,009
12,654
29,855
29,788
29,704
29,778
29,758
29,442
29,510
 
7,323
6,571
2,907
6,642
6,272
6,263
5,824
5,508
5,641
5,542
 
24%
22%
23%
22%
21%
21%
19.6%
18.51%
19.2%
18.8%
 
6,989
7,040
3,895
7,987
7,987
9,704
9,853
10,503
10,544
10,655
475
530
nuk ka info
483
2,084
2,089
nuk ka info
1,711
1,021
990
nuk ka info
875
nuk ka info
395
638
649
399
nuk ka info
10.43%
11%
12.2%
69
36
40
40
41
41
0.90%
0.6%
0.6%
0.6%
0.65%
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lumas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,913
6,960
3,981
6,969
6,992
7,027
7,088
7,024
6,931
6,959
 
2,126
1,951
1,119
2,007
1,948
1,984
1,858
1,758
1,800
1,755
 
31%
28%
28%
29%
28%
28%
26.2%
25.03%
26%
25.2%
 
1,850
1,850
1,082
1,850
1,850
2,047
2,064
2,046
2,054
2,085
123
112
nuk ka info
108
639
587
nuk ka info
491
160
169
nuk ka info
170
nuk ka info
120
191
210
18
nuk ka info
31.23%
26%
28.6%
26
28
29
25
25
25
1.20%
1.4%
1.4%
1.3%
1.26%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Otllak

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
14,470
14,207
9,218
14,208
14,305
14,480
14,794
15,061
15,226
15,379
 
4,363
3,717
2,611
3,824
3,736
3,948
3,714
3,709
3,871
3,879
 
30%
26%
28%
27%
26%
27%
25.1%
24.63%
25.4%
25.2%
 
3,563
3,759
2,639
3,972
3,972
3,835
3,954
4,148
4,331
4,414
294
306
nuk ka info
304
1,219
1,180
nuk ka info
1,073
175

171

nuk ka info
161
nuk ka info
96

110

119
98
nuk ka info
12.46%
9%
10.4%
22
23
33
36
33
33
0.50%
0.6%
0.9%
1%
0.83%
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Ura Vajgurore

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,078
11,805
7,232
11,772
11,783
11,782
11,858
11,878
11,812
11,823
 
3,026
3,103
2,015
3,175
3,054
3,064
2,869
2,763
2,863
2,789
 
30%
26%
28%
27%
26%
26%
24.2%
23.43%
24.2%
23.6%
 
2,621
3,942
2,075
3,982
4,025
3,367
20,340
3,652
3,709
3,780
201
291
nuk ka info
309
1,054
1,025
nuk ka info
927
203
536
nuk ka info
466
nuk ka info
48
42
46
27
nuk ka info
7.18%
4%
5.2%
28
39
42
44
42
42
0.90%
1.3%
1.3%
1.4%
1.37%
1.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Cukalat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,344
4,355
3,045
4,385
4,376
4,387
4,379
4,334
4,251
4,242
 
1,387
1,285
959
1,335
1,293
1,300
1,232
1,173
1,178
1,140
 
32%
30%
31%
30%
30%
30%
28.1%
27.07%
27.7%
26.9%
 
1,300
1,300
851
1,134
1,134
1,168
1,180
1,198
1,224
1,247
70
65
nuk ka info
70
485
479
nuk ka info
444
119
130
nuk ka info
109
nuk ka info
173
120
113
31
nuk ka info
26.29%
24%
24%
12
12
12
10
10
10
0.80%
0.9%
0.9%
0.8%
0.77%
0.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Roshnik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,024
3,988
2,513
3,972
3,982
3,937
3,913
3,896
3,705
3,708
 
1,211
1,092
752
1,117
1,055
1,025
960
921
903
894
 
30%
27%
30%
28%
26%
26%
24.5%
23.64%
24.4%
24.1%
 
1,088
1,092
676
1,155
1,152
1,042
1,045
1,060
1,044
1,056
68
65
nuk ka info
73
411
406
nuk ka info
321
93
90
nuk ka info
78
nuk ka info
65
62
62
28
nuk ka info
21,83%
17%
15.4%
15
13
13
14
12
12
1.20%
1.2%
1.2%
1.3%
1.17%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Berat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 

63,079

63,132
36,496
63,055
63,230
63,077
63,121
63,042
62,747
63,438
 

15,210

13,897
8,879
14,243
13,590
13,510
12,618
11,899
12,329
12,758
 

24%

22%
24%
23%
21%
21%
20%
18.87%
19.6%
20.1%
 

16,547

16,596
10,701
16,548
16,548
20,065
20,340
21,746
22,066
22,402

876

1,457
nuk ka info
1,395

5,128

4,928
nuk ka info
4,594

888

2,584
nuk ka info
2,321

nuk ka info

276
239
239
195

nuk ka info

6.81%
8%
8.1%

228

185
210
231
238
238

1.50%

1.3%
1.5%
1.7%
1.76%
1.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Velabisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,646
11,733
8,453
11,785
11,817
11,835
11,935
12,065
12,039
12,084
 
3,507
3,200
2,420
3,315
3,194
3,210
3,005
2,920
3,018
2,978
 
30%
27%
29%
28%
27%
27%
25.2%
24.2%
25.1%
24.6%
 
3,159
3,160
2,368
3,160
3,160
3,161
3,209
3,310
3,365
3,429
298
275
nuk ka info
306
1,255
1,185
nuk ka info
1,026
131
139
nuk ka info
147
nuk ka info
94
79
79
18
nuk ka info
6.6%
6%
6.6%
49
45
47
40
5
5
1.40%
1.4%
1.4%
1.3%
0.15%
0.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vertop

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,308
7,332
4,919
7,350
7,310
7,300
7,299
7,196
7,050
7,015
 
2,161
1,998
1,366
2,074
1,989
2,020
1,884
1,792
1,803
1,773
 
30%
27%
28%
28%
27%
28%
25.8%
24.9%
25.6%
25.3%
 
2,010
2,018
1,361
2,014
2,009
2,065
2,083
2,242
2,249
2,287
113
106
nuk ka info
112
716
667
nuk ka info
610
136
158
nuk ka info
157
nuk ka info
257
249
249
99
nuk ka info
45.88%
40%
40.5%
31
34
34
34
27
27
1.40%
1.7%
1.6%
1.7%
1.34%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Sinje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,394
5,431
3,351
5,404
5,410
5,435
5,427
4,520
5,251
5,261
 
1,639
1,547
1,013
1,588
1,532
1,559
1,482
1,439
1,445
1,434
 
30%
28%
30%
29%
28%
29%
27.3%
31.84%
27.5%
27.3%
 
1,350
1,320
889
1,320
1,520
1,505
1,517
1,542
1,546
1,583
113
90
nuk ka info
94
411
408
nuk ka info
374
109
122
nuk ka info
110
nuk ka info
121
110
125
105
nuk ka info
48.21%
36%
41.1%
9
9
9
10
9
9
0.50%
0.6%
0.6%
0.7%
0.58%
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zhepe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
nuk ka info
779
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
211
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
27%
nuk ka info
   
 
366
366
194
366
366
   
0
0
nuk ka info
 
0
109
101
nuk ka info
 
84
0
0
nuk ka info
 
0
nuk ka info
28
26
26
 
41
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   
nuk ka info
2
3
2
3
 
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Poliçan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,464
8,553
4,318
8,460
8,492
8,430
8,372
8,195
7,864
7,824
 
2,164
1,999
1,073
2,039
1,971
1,952
1,816
1,709
1,699
1,645
 
26%
23%
25%
24%
23%
23%
21.7%
20.85%
21.6%
21%
 
2,667
9,389
1,292
2,667
2,667
2,786
2,805
2,985
2,927
2,946
223
220
nuk ka info
177
562
559
nuk ka info
459
318
309
nuk ka info
279
nuk ka info
249
160
160
120
nuk ka info
23.73%
24%
24.8%
41
24
20
22
22
22
1.90%
1.2%
1%
1.1%
1.13%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Terpan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2016
2017
2018
 
2,743
2,744
1,716
2,706
2,671
2,620
2,597
2,516
2,357
2,328
 
807
738
503
752
709
693
649
602
578
558
 
29%
27%
29%
28%
27%
26%
25.0%
23.93%
24.5%
24%
 
715
716
438
712
708
784
786
777
752
769
0
0
nuk ka info
0
237
202
nuk ka info
166
0
0
nuk ka info
0
nuk ka info
116
75
42
22
nuk ka info
54.8%
43%
22.2%
13
12
7
9
9
9
1.70%
1.6%
0.9%
1.3%
1.3%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bogove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,739
3,251
1,098
3,269
3,282
3,256
3,230
3,084
2,884
2,845
 
3,367
769
283
801
793
790
732
682
650
653
 
29%
24%
26%
25%
24%
24%
22.7%
22.11%
22.5%
23%
 
3,942
411
323
655
655
1,069
1,061
1,044
1,014
1,008
260
36
nuk ka info
20
1,112
126
nuk ka info
90
506
0
nuk ka info
0
nuk ka info
20
20
20
13
nuk ka info
10.66%
0%
38
4
6
6
6
9
1.10%
2.4%
4%
0.8%
1.14%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vendreshe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
nuk ka info
984
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
261
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
27%
nuk ka info
   
 
380
380
267
380
380
   
15
12
nuk ka info
 
26
137
141
nuk ka info
 
95
0
0
nuk ka info
 
0
nuk ka info
41
63
61
 
14
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   
nuk ka info
15
26
3
3
 
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjerbes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,498
2,441
813
2,444
2,423
2,356
2,336
2,187
2,046
2,079
 
676
575
240
599
564
547
508
450
442
512
 
27%
24%
30%
25%
23%
23%
21.7%
20.58%
21.6%
24.6%
 
450
450
209
450
450
740
737
709
679
697
16
13
nuk ka info
24
119
13
nuk ka info
93
0
0
nuk ka info
0
nuk ka info
39
41
44
21
nuk ka info
39.8%
36%
20.6%
7
4
2
2
2
5
1%
1%
0.8%
0.4%
0.91%
1.0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Leshnje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
nuk ka info
496
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
125
nuk ka info
   
 
nuk ka info
nuk ka info
25%
nuk ka info
   
 
180
180
141
180
180
   
0
0
nuk ka info
 
10
60
64
nuk ka info
 
36
0
0
nuk ka info
 
0
nuk ka info
47
46
46
 
24
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   
nuk ka info
1
1
1
1
 
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Çorovodë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,650
6,554
4,051
6,510
6,435
6,345
6,271
6,065
5,840
5,784
 
1,745
1,544
1,105
1,565
1,465
1,390
1,284
1,115
1,120
1,065
 
26%
24%
27%
24%
23%
22%
20.5%
13.38%
19.2%
18.4%
 
2,126
2,126
1,186
2,126
2,126
2,109
2,112
2,131
2,100
2,114
201
207
nuk ka info
172
856
813
nuk ka info
679
465
385
nuk ka info
418
nuk ka info
164
95
126
60
nuk ka info
21.66%
28%
43.7%
24
28
36
28
38
38
1.40%
1.8%
2.3%
1.9%
2.73%
3.0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qendra e Çorovodes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,650
4,907
2,545
4,856
4,807
4,814
4,792
4,736
4,640
4,632
 
1,745
1,092
654
1,114
1,081
1,149
1,070
1,048
1,059
1,038
 
26%
22%
26%
23%
22%
24%
22.3%
22.13%
22.8%
22.4%
 
2,126
1,180
701
1,180
1,180
1,515
1,514
1,521
1,519
1,547
201
74
nuk ka info
39
856
193
nuk ka info
136
465
0
nuk ka info
0
nuk ka info
145
173
173
85
nuk ka info
37.14%
35%
35.1%
24
15
14
14
15
16
1.40%
1.4%
1.3%
1.3%
1.39%
1.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Potom

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
1,181
1,160
897
1,155
1,164
1,164
1,146
1,107
1,097
1,062
 
368
321
280
329
320
320
299
275
279
272
 
31%
28%
31%
28%
27%
27%
26.1%
24.84%
25.4%
25.6%
 
334
334
220
334
334
347
346
352
365
366
10
10
nuk ka info
6
140
137
nuk ka info
110
49
45
nuk ka info
47
nuk ka info
71
65
86
35
nuk ka info
61.84%
46%
52.6%
1
0
1
1
1
1
0.30%
0.1%
0.3%
0.3%
0.31%
0.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Cepan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
1,127
1,151
740
1,136
1,137
1,110
1,082
1,016
969
924
 
282
255
168
257
265
248
233
192
187
153
 
25%
22%
23%
23%
23%
22%
21.5%
18.9%
19.3%
16.6%
 
356
363
209
368
368
390
381
365
350
342
0
0
nuk ka info
5
93
97
nuk ka info
51
0
0
nuk ka info
0
nuk ka info
98
102
103
0
nuk ka info
79.85%
97.4%
6
4
4
3
3
3
2.10%
1.6%
1.6%
1.1%
1.21%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.